DK Nyt

Justitia: Obligatorisk whistleblowerordning skal omfatte mere end EU-sager

Alle kommuner skal følge EU-krav om whistleblowerordning for EU-relaterede sager. Tænketank finder det oplagt at tage ikke-EU-sager med.
23. JAN 2021 8.20

Den retspolitiske tænketank Justitia anbefaler i en analyse, at alle kommuner forpligtes til at etablere en whistleblowerordninger for både ansatte, samarbejdspartnere og borgere. Hidtil har 23 kommuner på eget initiativ oprettet whistleblowerordninger, og for de øvrige er spørgsmålet aktuelt, fordi et EU-direktiv i forvejen pålægger blandt andre offentlige organisationer at implementeres en whistleblowerordning vedrørende en række EU-regulerede områder.

Det er oplagt at udvide dette til at omfatte andre områder end de EU-regulerede, mener Justitia, der peger på "en stor usikkerhed og utryghed blandt offentligt ansatte, når det drejer sig om at ytre sig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen", og at der "i en årrække har været problemer med retssikkerhedsniveauet i kommunerne", hvilket "blandt andet (kommer) til udtryk ved en høj og stigende omgørelsesprocent i Ankestyrelsen".

Analysen nævner også eksempler på, "hvor vanskeligt det kan være at rejse en intern kritik om retssikkerhedsmæssige problemer, der rammer kommunens borgere", og nævner som eksempel Guldborgsund, som i 2013 blev anmeldt anonymt til Ombudsmanden for i en spareplan at tage lidt for løst på principperne for børns rettigheder i anbringelsessager. Til overflod har Ankestyrelsen en aktuel sag mod samme kommune om en ulovlig instruks på samme område.

Opskrift til whistleblowerordning

Justitia-analysen opgør de frivillige kommunale whistleblowerordninger til i alt 23. Det er kommunerne København, Aarhus, Aalborg,  Frederiksberg, Randers, Horsens, Roskilde, Slagelse, Gladsaxe, Køge, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Hillerød, Høje Taastrup, Favrskov, Fredensborg, Norddjurs, Faxe, Odsherred, Nyborg, Lejre, Ishøj og Odder.

Til en kommende obligatorisk ordning ud over EU-kravet anbefaler Justitia, at den

  • skal gælde alle kommuner
  • skal omfatter ikke alene EU-ret men også national ret
  • skal omfatte alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold
  • skal placeres hos en upartisk person/enhed i kommunen, fx en uafhængig borgerrådgiver eller databeskyttelsesrådgiver
  • skal kunne bruges af alle ansatte, samarbejdspartnere og borgere
  • skal kunne modtage og behandle anonyme indberetninger på en måde, så der efterfølgende kan skabes kontakt mellem whistleblowerenheden og den anonyme whistleblower (whistleblowerportaler)
  • skal have både mundtlige og skriftlige indberetningskanaler
  • skal give bekræftelse og feedback på en indberetning
  • skal stille et grundigt informationsmateriale til rådighed for potentielle whistleblowere, blandt andet med information om, hvordan indberetninger behandles, hvordan whistleblowere er beskyttet mod repressalier, og hvilken adgang de har til retshjælp

Se analysen hos Justitia.

https://www.dknyt.dkartikel/justitia-obligatorisk-whistleblowerordning-skal-omfatte-mere-end-eu-sager