DK Nyt

Jobcentre slipper bureaukratiet

Både i Vejle og Gladsaxe vil man bruge sin frikommune-status til at give ledige en mere skræddersyet indsats
KORT NYT22. JUN 2012 8.52

VEJLE / GLADSAXE: Normalt skal sagsbehandlerne i jobcentrene bruge en masse tid på administrativt arbejde som fx at sætte flueben i diverse skemaer og føre journaler. I Vejle slipper man nu af med noget af 'tastehelvedet'.

- Vi kommer til at bruge betydeligt mindre tid på myndighedsarbejde. Faktisk regner vi med at kunne frigøre tid fra bureaukrati svarende til mellem 35 og 50 fuldtidsansatte. Sagsbehandlerne skal i stedet bruge tiden direkte på at hjælpe borgerne med at få job eller uddannelse, siger Michael Petterson, arbejdsmarkedschef i Vejle, til Ugebrevet A4.

I Gladsaxe slipper de velfungerende arbejdsløse desuden for bl.a. jobsøgningskurser, og vil i starten af ledighedsperioden i stedet gennemføre intensive, coachende samtaler.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet har de ni frikommuner indsendt i alt 284 ansøgninger om undtagelser fra regler på konkrete områder. 69 af ansøgningerne er inden for beskæftigelsesområdet.

lcl

 

https://www.dknyt.dkartikel/jobcentre-slipper-bureaukratiet