DK Nyt

Jobcentre begrænset af kommunegrænser

Når en arbejdsløs tilbydes job eller aktivering, foregår det stort set altid kun inden for kommunegrænsen
KORT NYT29. MAR 2012 8.23

Jobcentre holder ledige i egen andedam. En ny undersøgelse fra Ugebrevet A4 viser, at langt de fleste ledige hverken har fået tilbudt job eller aktivering uden for kommunen. LO og DA kritiserer jobcentrene for at mangle udsyn, men kommunerne afviser.

Overordnet svarer knap ni ud af ti - 86 pct. - at de ikke har fået et job- eller aktiveringstilbud på den anden side af kommunegrænsen i deres ledighedsforløb. Der tegner sig dermed et billede af, at landets 92 jobcentre inddeler arbejdsmarkedet i 92 små enklaver.

- Statens økonomiske incitamenter til kommunerne gør, at en kommune kun tænker på at få sine egne ledige i beskæftigelse eller i aktivering. Og da det gælder for alle kommuner, vil man også have en tendens til at henvise folk fra sin egen kommune frem for en ledig fra en anden kommune, som måske har et bedre arbejdsmarkedsmatch, siger professor i statskundskab på Syddansk Universitet, Asbjørn Sonne Nørgaard.

krn

https://www.dknyt.dkartikel/jobcentre-begraenset-af-kommunegraenser