DK Nyt
Jobansøgere har altid krav på svar

Jobansøgere har altid krav på svar

Det ser ud til, at flere kommuner undlader at sende svar til jobansøgere - og det er ikke godt nok med generel besked i annoncen, siger ombudsmanden
12. APR 2012 11.52

Ombudsmanden er flere steder stødt på stillingsopslag med bemærkning om, at stillingen er besat til anden side, hvis ansøgeren ikke har hørt noget inden en bestemt dato.

Det ligger fast, at ansøgere til stillinger i det offentlige har krav på et svar. Det vil sige, at hver enkelt ansøger, der har søgt en stilling, som vedkommende ikke bliver tilbudt, skal have besked om det.

Derfor bad ombudsmanden i slutningen af sidste år både Esbjerg og Aarhus Kommuner om redegørelser i anledning af stillingsopslag. Begge kommuner har over for ombudsmanden beklaget, at de ikke gav besked til de ansøgere, der ikke kom i betragtning til stillingerne.

Kommunerne har samtidig oplyst, at den anvendte fremgangsmåde ikke var i overensstemmelse med deres sædvanlige fremgangsmåde, der sikrer, at alle ansøgere får et skriftligt svar. Aarhus Kommune oplyste desuden, at ombudsmandens henvendelse havde ført til, at de forvaltningsretlige regler og kommunens ansættelsesprocedure blev indskærpet over for relevante medarbejdere.

Sidste sommer reagerede ombudsmanden på et stillingsopslag fra Københavns Kommune, hvoraf det fremgik, at ansøgere, der ikke havde hørt noget inden en bestemt dato, ikke var kommet i betragtning til en samtale. Københavns Kommune oplyste over for ombudsmanden, at hver enkelt af de ansøgere, der ikke fik stillingen, faktisk havde fået et begrundet afslag.

Man havde med formuleringen i stillingsopslaget bare ønsket at give ansøgerne en indikation af tidsforløbet i ansættelsesprocessen. Henvendelsen fra ombudsmanden førte til, at ledere i den pågældende forvaltning fik indskærpet reglerne i en ansættelsesprocedure.

Ekstra arbejde
Sagen med Københavns Kommune skal ses i lyset af, at ombudsmanden også i 2006 reagerede på, at kommunen havde slået nogle stillinger op med bemærkning om, at kommunen ikke gav noget svar til de ansøgere, der ikke kom i betragtning til opslåede stillinger. Dengang indskærpede kommunen også over for sine ledere, at ansøgere skal have et individuelt begrundet afslag.

- Der ligger selvfølgelig noget ekstra arbejde for myndighederne i at give afslag på ansøgninger, men det er klart, at det ofte vil have væsentlig betydning for den enkelte ansøger at få udtrykkeligt svar, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Han henviser til, at ansøgeren ifølge forvaltningsloven er part i en ansættelsessag, og at ansøgeren derfor har krav på at få direkte og individuelt svar.

- Det bør der ikke herske tvivl om i kommunerne eller andre steder i det offentlige, siger Jørgen Steen Sørensen.

 

https://www.dknyt.dkartikel/jobansoegere-har-altid-krav-paa-svar