DK Nyt
Jammerbugt skal ikke kridte boldbaner op

Jammerbugt skal ikke kridte boldbaner op

Højesteret bakker Landsretten op i sagen mellem Jammerbugt og Jetsmark Idrætsforening
21. MAR 2012 12.57

Af Knud Abildtrup, [email protected]

Jammerbugt Kommune har nu Højesterets ord for ikke at skulle særge for opkridtning i en sag med en lokal idrætsforening - der begyndte i 2008 - og meget vel får principiel betydning.

Jetsmark Idrætsforening har i dag i Højesteret ikke fået medhold i, at Jammerbugt Kommune efter folkeoplysningsloven skulle være forpligtet til at opkridte fodboldbaner ved Jetsmark Stadion, som kommunen stiller til rådighed for foreningen.

Højesteret udtaler, at en kommune ved anvisning af et ledigt udendørsanlæg til folkeoplysende virksomhed skal stille dette til rådighed med den indretning og det udstyr, som anlægget er forsynet med, og som er nødvendigt for, at anlægget kan fungere på samme måde, som når det i øvrigt bruges af kommunen.

Der er derimod ikke en forpligtelse til at udføre særlige tjenesteydelser for foreningen.

Kommunen, som ikke opkridter banerne i for­bindelse med dens eget brug af anlægget, bl.a. til skoler, er derfor ikke forpligtet til at sørge for baneopkridtning.

- Afgørelsen, som vi nu må tage til efterretning, giver grobund for stor ængstelse, siger Niels Nygaard, formand for DIF. Vi vil nu holde øje med, hvordan kommunerne reagerer og tage bestik af, om der skal tages politiske skridt.

Birgitte Nielsen, næstformand for DGI, supplerer:
- Vi kan vel både frygte og forvente, at resten af landets kommuner nu benytter anledningen til at afskaffe alle de lokale aftaler om opkridtning af baner. Det vil være en umiddelbar ulykke for fodboldklubberne. Men dertil kommer, at kommunerne vil se om der også er andre områder, hvor de kan ophøre med at servicere. Vi vil derfor opfordre alle kommunalpolitikere til at slå koldt vand i blodet og finde praktiske løsninger.

Minimaltolkning
Også formanden for Firmaidrætten, Peder Bisgaard, er bekymret:
- Der er gået jura i sagen. Opkridtning har normalt ikke været noget problem. Det har kommunerne og foreningerne hidtil kunnet finde ud af i fællesskab. Det håber jeg vil fortsætte.

Sagen har været ført af Jetsmark IF mod Jammerbugt Kommune. DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund har grundet sagens principielle karakter bistået foreningen. Advokat Ole Borch har ført sagen for idrætten. Han siger:

- Højesteret har lagt en minimalfortolkning af loven til grund for dommen. Det betyder, at kommunerne ikke har en pligt til at stille andet til rådighed, end hvad loven direkte udtrykker. Derfor kan de jo godt gøre det i praksis"

Højesteretsdommen stadfæster afgørelsen i Vestre Landsret fra 2. februar 2010. Landsretten - med dommerstemmerne 2-1 - gav Jammerbugt Kommune medhold i, at de godt må opkræve penge af idrætsforeningen for at kridte fodboldbaner op.

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/jammerbugt-skal-ikke-kridte-boldbaner-op