DK Nyt
It-baseret afregningssystem får topkarakter af Rigsrevisionen

It-baseret afregningssystem får topkarakter af Rigsrevisionen

Systemet, der forenkler de administrative sagsgange i Vejdirektoratet, begejstrer de ellers kølige og kritiske medarbejdere i statens kontrol-institution

I en netop offentliggjort rapport giver Rigsrevisionen topkarakter til et nyt afregningssystem, som Vejdirektoratet selv har udviklet i forsøget på at forenkle de administrative sagsgange i direktoratet. Det oplyser direktoratet i en pressemeddelelse.

Rigsrevisionen skriver, at Vejdirektoratets system fungerer 'meget tilfredsstillende,' hvilket er den fineste vurdering, revisionens bedømmere uddeler.

Samtidig har repræsentanter fra Vejdirektoratet været inviteret til møde i Rigsrevisionen for at præsentere systemet for en bredere kreds af Rigsrevisionens medarbejdere.

- De sagde til os, at det var første gang, de havde set sådan et system som det, vi har udviklet, fortæller ressourcedirektør Karsten Ole Knudsen fra Vejdirektoratet.

- Og de var meget interesserede i at høre nærmere om det. De underkastede det også en nøje granskning og endte med at give det topkarakter, hvilket vi er utroligt glade for.

Selvfaktureringssystemet er en del af entreprisestyringssystemet JobManager, der håndterer arbejder fra bestilling til betaling, som sker via det nye selvfaktureringssystem. Dets store styrke er, at det drastisk forenkler sagsgangen i faktureringen af de mange entrepriser, som Vejdirektoratet har gang i.

Tidligere sendte leverandører indscannede e-fakturaer til Vejdirektoratets økonomisystem SAP, hvorefter disse blev fordelt til de opgaveansvarlige. Denne omstændelige proces medførte store risici for uregelmæssig betaling og uoverensstemmende beløbsstørrelser, ligesom det besværliggjorde økonomistyringen.

Ved hjælp af det nye system er hele denne proces blevet markant forenklet. Den lange og besværlige korrespondance mellem parterne er blevet skåret væk, og i stedet er blevet etableret et selvfaktureringssystem, der sparer både entreprenørerne og Vejdirektoratet for besværlige arbejdsgange.

Samtidig er systemet blevet mere sikkert, og risikoen for forkerte udbetalinger er mindsket.

- Det nye system har hjulpet os meget i dagligdagen, fortæller ressourcedirektøren. Det har sparet os for en masse arbejde, som vi tidligere brugte mange ressourcer på, og gjort os i stand til at flytte kræfterne til steder, hvor der i høj grad er brug for dem - set i lyset af den meget store stigning, der har været i Vejdirektoratets opgaver, siger Karsten Ole Knudsen.

Det nye selvfaktureringssystem er en del af et 22 punkter langt program, som Vejdirektoratet har søsat for at effektivisere og afbureaukratisere sine arbejdsgange. Det er i første gange blevet rullet ud i Vejdirektoratets driftsdivision, der vedligeholder statsvejene. Men det er planen, at systemet nu skal rulles ud til direktoratets øvrige afdelinger.

mou

 

https://www.dknyt.dkartikel/it-baseret-afregningssystem-faar-topkarakter-af-rigsrevisionen