DK Nyt

Ishøj har forsøgt at tælle sager om krænkelser

Først fra 2019 er HR-afdelingen begyndt at føre statistik over årsagen til afskedigelser, så der er mangelfuld viden om chikane-relaterede sager.

ISHØJ: I et første forsøg på at få et overblik over omfanget af seksuelle krænkelser begået af ansatte i Ishøj Kommune har administrationen selv opgjort et antal sager, der er kommet til HR-afdelingens kendskab de seneste år, fremgår det af en ny redegørelse.

Byrådsmedlemmerne Merete Amdisen (S) og Pia Skourup (V) havde opfordret til at få redegørelsen lavet.

Der er siden 2019 ført statistik over årsagen til afskedigelser, men ikke før, så opgørelsen er ikke præcis. Der skelnes mellem 1) grove og dokumenterbare hændelser, hvor den pågældende medarbejder afskediges eller bortvises, og politianmeldelse overvejes.

Og så 2) den kategori, som i mangel på bedre ord kan beskrives som et udtryk for dårlig dømmekraft/uprofessionel adfærd. Det sidste dækker bl.a. over tilfælde af uønskede tilnærmelser fra en kollega eller bemærkninger, som kan opfattes stødende på grund af seksuelle undertoner eller lignende.

 • Grove krænkelser:
  - 1 sag, der har ført til afsked
  - 1 sag, der førte til en fratrædelsesaftale
  - 1 sag, hvor medarbejderen allerede var fratrådt, inden klagerne om seksuel chikane kom frem, og hvor der derfor ikke var mulighed for at iværksætte ansættelsesretlige sanktioner.
  - 1 verserende sag.
 • Dårlig dømmekraft/uprofessionel adfærd:
  - Tre sager, som er håndteret ved, at HR-chefen har påtalt adfærden og krævet, at adfærden skulle ophøre. De berørte medarbejdere har ønsket sagen løst sådan.
  - 1 sag, hvor der blev givet en undskyldning
  - 1 sag, hvor medarbejderen, som blev beskyldt for krænkelsen, var fratrådt inden klagen kom frem.
 • Krænkelser begået af borgere
  Fra efteråret 2017 og frem til nu har der været syv indberetninger om krænkende hændelser af seksuel karakter. Indberetningerne kommer fra botilbud, skole- og ældreområdet og drejer sig primært om uønskede berøringer og opfordringer til seksuelt samkvem.

I trivselsmålinger blandt alle kommunens medarbejdere hvert tredje år spørges der også ind til seksuelle krænkelser. I 2018 angav 16 ud af 1.532 respondenter (svarende til en pct.) at have været udsat for seksuel chikane i forbindelse med deres arbejde inden for de sidste 12 måneder.

I mere end halvdelen af tilfældene blev chikanen begået af borgere, samarbejdspartnere eller lignende, og enkelte medarbejdere havde følt sig udsat for seksuel chikane fra andre medarbejdere. Ingen angav, at de var blevet udsat for seksuel chikane af deres ledere.

Ingen tavsheds-aftaler

Redegørelsen omtaler, at der formentlig er et mørketal, så det overvejes at justere eller udvide spørgerammen, så næste trivselsmåling - i 2021 - bedre opfanger sager omkring eventuel seksuel chikane.

I redegørelsen læges der også op til at bruge MED-systemet til at sætte krænkelser på dagsordenen og give retningslinierne et eftersyn, samt at byrådet går foran med det gode eksempel og signalerer, at sexisme er uacceptabelt ved at indarbejde dette i ’Kodeks for Ishøj Byråd’, som skal evalueres i 2020.

Merete Amdisen og Pia Skourup havde også spurgt, om der fandtes sager omkring sexisme, hvor der er indgået forlig, udbetalt erstatning, eller hvor kommunen har indgået aftaler, som har pålagt nuværende eller tidligere medarbejdere tavshed.

Det har administrationen ikke kendskab til, og "i forhold til det sidste kan det oplyses, at sådanne aftaler heller ikke ville være gyldige", som det fremgår.

https://www.dknyt.dkartikel/ishoej-har-forsoegt-at-taelle-sager-om-kraenkelser