DK Nyt

Interesseorganisationer frygter at private aktører vil sætte færre ladestandere op i yderområder

KORT NYT20. AUG 2021 8.57

Det er i høj grad private aktører, der står for at sætte ladestandere til elbiler op rundt i landet. I de kommende år skal der opsættes en stor mængde standere. I den process frygter KL og Landdistrikternes Fællesråd, at yderområderne i Danmark vil blive forbigået, hvis el-ladestandere skal udrulles på markedsvilkår. Det har de tilkendegivet i et høringssvar til et lovforslag om udrulningen, skriver Altinget

- For så vidt angår kommunernes opgave med udrulning af ladestandere på offentlige arealer bemærkes det, at tilskudsmulighederne, både i form af statslige puljer og ved indtjening via tildeling, ikke er tilstrækkelige til at sikre en landsdækkende ladeinfrastruktur, skriver KL i høringssvaret ifølge Altinget.

Frygten fra organisationerne bunder i, at da der formentligt vil være færre, der benytter ladestanderne i yderområderne vil være lavere indtjening for de private aktører, hvilket vil medføre at der er mindre incitament til at sætte ladestanderne op i disse områder. De to interesseorganisationer foreslår, at man gør det mere attraktivt at opstille ladestanderne ved at give kommunerne tilladelse til at lave tilskudsordninger til etablering af ladestandere. 

amp

https://www.dknyt.dkartikel/interesseorganisationer-frygter-at-private-aktoerer-vil-saette-faerre-ladestandere-op-i-yderomraader