DK Nyt
Iltsvind i danske farvande er tæt på højeste niveau i 20 år
Mariager Fjord er et af de områder, der er hårdest ramt af iltsvind.
Foto: Bonnerup Claus, Ritzau Scanpix

Iltsvind i danske farvande er tæt på højeste niveau i 20 år

Et stadigt større område af de danske farvande er ramt af iltsvind, viser rapport fra Aarhus Universitet.
4. OKT 2020 13.17

Iltsvind i de indre danske farvande er i øjeblikket på et niveau, der er blandt de mest kritiske registreret i dette årtusind. Havbunden er mange steder uden ilt, og samtidig frigives der nogle steder den giftige gas svovlbrinte fra bunden.

Det viser en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet.

Det samlede areal ramt af iltsvind var i september på 4400 kvadratkilometer. Omkring en tredjedel er ramt af kraftigt iltsvind. Det totale areal med iltsvind er cirka 30 pct. højere end i august og 2,5 gange større end i september sidste år.

- Det gør det aktuelle iltsvind til et af de mest udbredte i de sidste 20 år, fremgår det af rapporten.

"Dybt bekymrende tal"

Den manglende ilt på havbunden gør det kritisk for fisk, planter og dyr, der lever der.

Iltforholdene er især forværret i Aarhus Bugt, det nordlige Bælthav, Lillebælt og de sydøstjyske fjorde, Storebælt, Smålandsfarvandet og det sydlige Kattegat.

De hårdest ramte områder er Mariager Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav.

Miljøminister Lea Wermelin (S) kalder udviklingen bekymrende.

- Stadig dybt bekymrende tal. Iltsvind kvæler livet i havet. Vi er i fuld gang med at rydde op efter den tidligere regerings landbrugspakke og har strammet kvælstofreguleringen. Og vi skal selvfølgelig videre og passe bedre på vores vandmiljø, skriver hun på Twitter.

Ritzau

https://www.dknyt.dkartikel/iltsvind-i-danske-farvande-er-taet-paa-hoejeste-niveau-i-20-aar