DK Nyt
Ikke brug for revolution - men tilpasninger

Ikke brug for revolution - men tilpasninger

Danske Regioner glæder sig over en fokuseret evaluering af strukturreformen
9. FEB 2012 10.33

Af Bent Hansen og Carl Holst

Den evaluering af strukturreformen, som regeringen har offentliggjort den 9. februar 2012, får en positiv modtagelse i Danske Regioner, hvor formandskabet glæder sig over oplægget til en fokuseret evaluering.

- Strukturreformen var meget omfattende, men regionerne har forholdsvis hurtigt fundet deres ben, og vi står gerne ved de resultater, regionerne har opnået gennem de seneste fem år, lyder det samstemmende fra Bent Hansen (S) og Carl Holst (V), henholdsvis formand og næstformand i Danske Regioner.

I fremtiden vil der komme øget pres på sundhedsvæsenet, flere diagnoser, dyrere behandlinger og ikke mindst flere kronikere. Til gengæld vil sygehusenes specialiserede behandling i vidt omfang flytte hjem til patienterne via telemedicin, udgående teams, hjemmedialyse og lignende.

- Det er udviklingsscenarier, som ikke er til diskussion, uanset hvad vi gør. Udfordringen bliver at sikre fortsat kvalitetsudvikling og patientfokus, så de nye muligheder ikke drukner i parallelle systemer og bureaukrati. Det er her, evalueringen skal sætte ind. Fremtidens virkelige udfordring er at sikre sammenhæng og kvalitet for patienten. Vi vil gerne bidrage med regionernes bud på, hvordan man kan sikre et sammenhængende sundhedsvæsen i fremtiden, lyder det fra Bent Hansen.

Regionerne deler regeringens bekymringer på det højt specialiserede socialområde.

- Det er klart, at der efter fem år kan være grund til at se på, om der på områder, der særligt trænger til et gennemsyn. Vi skal sikre en faglig og økonomisk bæredygtig organisering af det højt specialiserede socialområde, som vil komme borgerne til gavn, siger Carl Holst.

Også miljøområdet og regional udvikling skal evalueres.

- Vi glæder os til at bidrage til arbejdet med at sikre en evaluering på et højt fagligt grundlag, siger Bent Hansen og Carl Holst. Danske Regioner er repræsenteret i alle de fire nedsatte arbejdsgrupper.

 

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/ikke-brug-for-revolution-men-tilpasninger