DK Nyt
Idrætsskolerne giver store sundhedsgevinster

Idrætsskolerne giver store sundhedsgevinster

Idrætsskolerne i Team Danmarks Elitekommuner giver store sundhedsmæssige og forebyggelsesmæssige gevinster. De seks ugentlige idrætstimer har stor effekt, viser det såkaldte Svendborg-projekt - som bliver præsenteret i dag.

SVENDBORG: Forskningsresultaterne fra Svendborg-projektet viser blandt andet:
• at børnene på idrætsskolerne får nedsat risikoen for type II diabetes med 45 pct.
• at børnene får bedre koordination og balance og bliver stærkere
• at børnene får lavere risiko for rygproblemer

Der er altså store samfundsmæssige gevinster ved idrætsskolerne. Det mener forskningsleder og overlæge Niels Wedderkopp, der står i spidsen for Svendborg-projektet:

- Der er ingen tvivl om, at de resultater, vi har fået foreløbig, peger på, at der kan være penge at spare på forebyggelse ved at øge antallet af idrætstimer i skolerne.

De første idrætsskoler blev søsat for seks år siden. Siden da er antallet steget til 38 skoler fordelt over hele landet, og i dag har 10.500 børn mere og bedre idræt i skolen:
Svendborg Kommune indgik i 2007 samarbejde med Team Danmark om at være Elitekommune, og kommunen har nu syv idrætsskoler med fire ekstra ugentlige idrætslektioner efter de aldersrelaterede principper. 

Se mere om Svendborg-projektet og resultaterne, der bliver præsenteret på dagens konference, her.

Der er i øjeblikket 38 idrætsskoler i Team Danmarks 18 Elitekommuner, hvoraf de syv er i Svendborg. Der er samlet 10.492 elever i idrætsklasserne på de 38 skoler. Antallet af elever i idrætsklasserne er på landsbasis steget med 33 pct. i forhold sidste skoleår.

Team Danmark har støttet forskningen med 1,5 mio. kr. og har desuden finansieret et pilotprojekt, hvor 70 idrætslærere og pædagoger på idrætsskolerne i Svendborg er blevet efteruddannet over 2 år i aldersrelateret træning.

 

https://www.dknyt.dkartikel/idraetsskolerne-giver-store-sundhedsgevinster