DK Nyt
I orden at få råd af galleriejer, der kunne vælge egen kunstner

I orden at få råd af galleriejer, der kunne vælge 'egen' kunstner

Statsforvaltningen siger god for Viborgs fremgangsmåde under udvælgelsen af den norske kunstner Kjell Nupen til at udsmykke det nye rådhus

VIBORG: Statsforvaltningen Midtjylland har skullet forholde sig til, om en galleriejer var inhabil i forhold til at rådgive kommunen, da der skulle vælges en kunstner til at udsmykke det nybyggede rådhus i Viborg.

En række personer med tilknytning til bl.a. kulturinstitutioner i Viborg har spurgt, fordi der blandt de to kunstnere, galleriejeren kunne vælge imellem, var én, der samtidig udstillede i galleriejerens eget galleri.

Det er der ikke noget i vejen for, mener Statsforvaltningen, der for det første peger på, at inhabilitet i det offentlige gælder reelle ansættelsesforhold. Dermed ikke konsulentvirksomhed som f.eks. en advokat, tilsynsførende skorstensfejer, revisor, managementkonsulent, en ansat på privathospital eller privatskole. De er ikke ansatte i kommunen, selv om de undertiden løser opgaver for en forvaltningsmyndighed.

Kommunen er derimod forpligtet til at overholde officialprincippet, så en konsulent ikke har uvedkommende interesser i den sag, vedkommende skal tage sig af.

På det punkt mener Statsforvaltningen dog ikke, at Viborg Kommune har forsyndet sig, bl.a. fordi, der var tale om 'rådgivning om en beslutning af udpræget skønsmæssig karater, at rådgivningen skete efter udtrykkelig bestilling fra det besluttende organ med viden om rådgiverens erhverv og position i byen, at galleriejeren ikke fik vederlag for rådgivningen, og at det må have stået beslutningstagerne klart, at galleriejeren ikke var uden kunstnerisk og måske indirekte økonomisk interesse i valget af kunstner.

Kunstneren er norske Kjell Nupen, og galleriet Galleri NB. Den anden kunstner, der ikke blev valgt, er Jeppe Hein.

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/i-orden-at-faa-raad-af-galleriejer-der-kunne-vaelge-egen-kunstner