DK Nyt
– I mine 37 år som socialrådgiver har kommuner aldrig brudt loven så meget som nu
Foto: Colourbox

– I mine 37 år som socialrådgiver har kommuner aldrig brudt loven så meget som nu

Det er decideret ulovligt at bevilge handicappede mennesker hjælp ud fra generelle kvalitetsstandarder. Alligevel gør kommunerne det som aldrig før, fortæller ledende socialrådgiver hos Scleroseforeningen, Bente Röttig
22. JUN 2012 11.30

230 sager om året – eller fire sager om ugen. Så mange afgørelser måtte Scleroseforeningens socialrådgivere hjælpe medlemmer med at anke til de sociale nævn i 2011. Og her er tale om sager, hvor foreningen har vurderet, at afgørelserne har været i direkte strid med loven.

Udviklingen er ikke til at tage fejl af – der er besparelser på spil. Størstedelen af sagerne, som Scleroseforeningen har fået medhold i, og hvor sagen er røget retur til ny behandling i kommunen, handler om brud på retssikkerheden.

Borgere med et handicap har blandt andet krav på at få en konkret, individuel vurdering af, hvilke hjælpemidler og ydelser, den pågældende har brug for. Men alt for ofte tildeler kommunerne hjælp ud fra nogle generelle kvalitetsstandarder.

- Det er helt klart vores erfaring, at kommunerne i 2011 har prøvet at give så lidt som muligt, siger Bente Röttig til dknyt. Som ledende socialrådgiver har hun fin føling med de erfaringer, foreningens i alt 10 socialrådgivere indberetter fra hele landet.

Mange flere 'ommere'
I 2010 ankede Scleroseforeningen omkring 200 afgørelser, mens det tal i 2011 lå på 230 sager – altså ikke en voldsom udvikling i sagstallet. Men derimod er antallet af sager, der bliver sendt retur til kommunerne som følge af brud på loven, steget markant.

Ud af de 230 sager, der blev anket i 2011, er 109 kommet tilbage med afgørelse fra ankenævnene. I 82 pct. af de afgjorte sager har Scleroseforeningen fået helt eller delvist medhold – det vil sige vundet sagen på medlemmets vegne. 40 pct. af de vundne sager er blevet hjemvist til kommunerne, hvor de skal gå om, hvilket er en stor stigning i forhold til 2010, hvor kun 7 pct. af sagerne var 'en kommunal ommer'. Altså ligger den procentuelle stigning pt. på 33 procentpoint – dog kan den ændre sig en del, da under halvdelen af ankesagerne fra 2011 er færdigbehandlet.

Men Bente Röttig tvivler ikke på, at kommunerne i højere grad forsøger at omgå loven:

- Det er ikke løgn, når jeg siger, at jeg i mine 37 år som udøvende socialrådgiver aldrig har været ude for, at kommunerne i den grad ikke respekterer den lov, som vi har her i landet.

Hun peger på, at de fleste af sagerne drejer sig om manglende oplysninger om borgerens behov og forkert brug af kvalitetsstandarder:

- Kommunerne tror muligvis, at det er dyrere at inddrage borgeren, fordi de så risikerer ikke at kunne benytte deres kvalitetsstandarder, fordi borgeren kan have brug for noget ekstra. Men det er simpelthen direkte ulovligt, siger hun.

Værre tilstandene fremover
Scleroseforeningen har for tiden blandt andet problemer med en kommune, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet at sænke niveauet for kvalitetsstandarden med 10 pct. og uden videre frataget borgere ydelser og hjælpemidler.

Og Bente Röttig frygter, at kommunernes lovbrud vil forekomme hyppigere fremover, når Folketingets lovpræcisering, der forlyder, at 'afgørelser efter serviceloven skal træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn' får virke til september:

- Lur mig om kommunerne ikke tolker den her præcisering af loven, som at de nu kan begrunde deres afgørelser med økonomiske argumenter. Og så får vi bare endnu flere sager, der skal ankes, siger Bente Röttig.

Før kommunalreformen i 2007 havde Scleroseforeningen omkring 3000 medlemshenvendelser om året, hvoraf to tredjedele kunne klares via telefonrådgivning. I 2011 havde foreningen over 3800 henvendelser, hvoraf kun en tredjedel kunne løses via telefonrådgivning. De resterende to tredjedele krævede yderligere hjælp fra sagsbehandlerne, blandt andet til at anke.

 

https://www.dknyt.dkartikel/i-mine-37-aar-som-socialraadgiver-har-kommuner-aldrig-brudt-loven-saa-meget-som-nu