DK Nyt
I 2050 ejer vi mindre og lejer og deler mere

I 2050 ejer vi mindre og lejer og deler mere

Bykernerne bliver tættere, lidt højere - og bilfrie. En større del af Danmark er dækket af skov, og 50 pct. af al persontransport vil være kollektiv

Danmark skal de kommende fire årtier gennem en omfattende grøn omstilling, og Realdania giver nu et bud på hvordan det vil forandre Danmark og de danske byer, landdistrikter, transportsystemer og boliger.

Realdania offentliggør 28. marts rapporten '2050 - Der bli'r et yndigt land'. Det såkaldte scenarie er udarbejdet af Mandag Morgen og bygger på et års samarbejde med 1.100 nøglepersoner fra bl.a. erhvervsliv, landbrug, den private og almene ejendomssektor og kommuner - herunder landets 98 borgmestre. Dertil interviews med 50 byplanlæggere, arkitekter, erhvervsledere, politikere og økonomer.

• Byerne bliver vækstlokomotiver - væksten og produktiviteten er højest i de fortættede byområder
• Ni ud af 10 danskere bor i byer om fire årtier. De små samfund kæmper for deres overlevelse, men samtidig er der ny, grøn vækst i landdistrikterne
• Vi bor stadigvæk i vores elskede parcelhuse - men har renoveret og toptunet dem
• Transportsystemet er kollektiviseret, og der er mere og vildere natur
• Scenarie-rapport tegner det første, sammenhængende billede af hvordan fremtidens grønne danske samfund kommer til at se ud

'2050 - Der bli'r et yndigt land' tegner et billede af et Danmark, der er meget anderledes end i dag - men også meget genkendeligt. Scenariet tager udgangspunkt i,at Danmark er et 'grøn vækst'-samfund, der er uafhængigt af kul, olie og gas.

De største forandringer er, at de store byer vokser og de små samfund skrumper. Landdistrikterne uddør dog langt fra, de skaber vækst og jobs ved at producere avancerede bioprodukter og sunde højkvalitetsfødevarer.

De danske boliger er toptunede og intelligente, og vores bykerner er tættere, lidt højere - og bilfrie. En større del af Danmark er dækket af skov, og nye dyrearter er kommet til. Transportsystemer er blevet elektriske og kollektiviseret. Vi skræddersyer vores rejser ved at kombinere transportformerne og dele cykler, busser, elbiler, letbaner og tog. Danskerne ejer mindre og lejer og deler mere.

2050 i tal
Ni ud af 10 danskere bor i byer
Næsten hver anden bornholmer er mere end 65 år gammel
1.5 mio danskere bor i det østjyske bybælte fra Randers til Kolding
4,5 mio indbyggere bor i byregionen København/Malmö
40.000 københavnere er flyttet ind i den grønne bydel Nordhavn
København har 170.000 flere indbyggere
Danmark har 1.000 storlandbrug, 20 agroindustrielle klynger og 3 højteknologiske bioraffinaderier
80 pct. af al transport sker på elektricitet
500.000 pendler ind til København hver dag
Vores boliger bruger 50 pct. mindre energi
Næsten 100 pct. af vores boliger er koblet på fjernvarme og fjernkøling
9 ud af 10 københavnere har højst 600 meter til en metrostation
40 pct. af vores fødevarer er økologiske
Horsens har 25 pct. flere borgere, Aarhus 16 pct. flere og København 21 pct. flere.
Læsø har 15 pct. færre borgere, Lemvig 11 pct. færre og Lolland 10 pct. færre.
Det koster fire gange så meget at bruge el kl. 18.00 som kl. 01.00.
20.000 danskere arbejder med at udvikle teknologi til elbiler
Over 50 pct. af al persontransport er kollektiv.
100 pct. af vores energi og el kommer fra vedvarende energikilder


Realdania offentliggør 28. marts en omfattende rapport, "2050 - Der bli'r et yndigt land", som tegner et detaljeret billede af Danmark i 2050. Det såkaldte scenarie er udarbejdet af Mandag Morgen og bygger på et års samarbejde med Realdanias 1.100 faglige medlemmer, som er nøglepersoner fra bl.a. erhvervsliv, landbrug, den private og almene ejendomssektor og kommuner - herunder landets 98 borgmestre. Mere end 300 af Realdanias faglige medlemmer har været direkte involveret i arbejdet, som desuden bygger på interviews med 50 af Danmarks førende eksperter, bl.a. byplanlæggere, arkitekter, erhvervsledere, politikere og økonomer.

Foto: Flickr

ka

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/i-2050-ejer-vi-mindre-og-lejer-og-deler-mere