DK Nyt
Hverken kloak eller lokal afledning er nok

Hverken kloak eller lokal afledning er nok

SKYBRUDSKONFERENCE Kun at satse på at betale husejere for at frakoble regnvandet på deres parceller, kan blive risikabelt i det lange løb, lød det på Skybrudskonferencen
14. NOV 2011 10.30

Af Knud Abildtrup

KOLDING: En af oplægsholderne på KL's skybrudskonference på Hotel Comwell i Kolding, begyndte med at konstatere, at lidt over halvdelen af deltagerne mente, at LAR - Lokal Afledning af Regnvand - var den vigtigste løsning på ekstremregnen, lidt under halvdelen gik ind for bedre kloakker.

Selv gik Karsten Arnbjerg-Nielsen fra DTU Miljø ind for at se på en tredje form for løsninger, men slog bl.a. fast, at mens LAR anses for at være den mest hensigtsmæssige - og for forsyningsselskaber og kommuner den billigste - metode, og kloakker den dyreste, er vi for tiden tilbøjelige til at etablere LAR-anlæg, der er for små og dårligt vedligeholdte:

- Vi betaler folk for at frakoble kloakken, men hvad hvis den næste husejer ikke vælger at vedligeholde anlægget på grunden, men bruger sine penge på et samtalekøkken i stedet for? Så har vi undladt at udvide klaoksystemet på forkerte præmisser. For mig at se er det den største udfordring at finde løsninger på det.

Arnbjerg-Nielsens tredje form for løsninger går mest på at aflede ekstremregn på overfladen - finde løsninger, der holder vandet uden for bygningerne. Uden at vide om den megen regn i sommer er blivende - og om den lave pris på herregårdssten i Silvan har sin særlige indflydelse på de mange aktuelle  oversvømmelser - glædedede han sig fra sin side for sommerens 'bevillingsgivende' regn: Oversvømmelsere har betydet klima-bevillinger fra flere myndigheder.

Marina Bergen fra Københavns Universitet gav fra sin side eksempler på, hvordan planlæggere bør starte 'øverst på bakken', når overfladevandets retning skal planlægges. Ikke først tage fat 'for neden af bakken' med at aflede vandet, men gå op i højdekurverne og derfra fordele vandstrømmene ud i villakvarterer og andre byområder, der fremover skal se frem til mere vand i bybilledet.


http://www.flickr.com/photos/pikerslanefarm/

 

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/hverken-kloak-eller-lokal-afledning-er-nok