DK Nyt
Hveranden henvist kan komme på hospice

Hveranden henvist kan komme på hospice

Sidste år er der taget 26 nye hospicepladser i brug - men der er stadig langt til de nødvendige pladser
6. APR 2011 15.12

Støtteforeninger for landets nu 17 hospicer har nu tilsammen rundet 15.000 medlemmer, og Finansloven afsatte sidste år midler til 42 nye hospicepladser, fordelt med 12 pladser i 2011 og 10 pladser i hvert af årene 2012- 2014, oplyser Hospice Forum Danmark, der begyndte at sætte hospicetanken på mediernes og politikernes dagsorden for 10 år siden.

Bare sidste år er der taget 26 nye hospicepladser i brug. Det er på Hospice Svanevig på Lolland med 12 pladser og Hospice Søndergård ved Måløv med 14 pladser.

Hurtigt de seneste år
Fremgangen fejres på lørdag den 9. april, når Hospice Forum Danmark inviterer læger, sygeplejersker, psykologer, præster, fysioterapeuter sammen med andre ildsjæle fra hospicestøtteforeningerne til generalforsamling og årsmøde på Dalum Landbrugsskole i Odense.

- Det er gået rivende hurtigt i de seneste 5-6 år, siger landsformand Tove Videbæk. Hun vil på årsmødet takke alle støtteforeninger for det store benarbejde, der er gjort gennem alle årene.

Men arbejdet er ikke slut endnu:
- Der er stadig et stykke vej op til de 257 hospicepladser, som i forbindelse med vedtagelsen af hospice-loven blev opgjort som behovet i Danmark.

Flest kræftpatienter
De fleste, som bliver henvist til hospice, er kræftpatienter. Men skal andre uhelbredeligt syge og døende, såsom patienter med lunge- og hjertelidelser, på hospice, har vi efter de seneste europæiske normer brug for mindst dobbelt så mange hospice-pladser.

Der er nu 17 hospicer og én palliativ enhed i Danmark. Der henvises årligt 300-350 patienter til hvert hospice, men kun 50 pct. af disse bliver indlagt.

- Lige nu henvises omkring 5.000 uhelbredeligt syge og deres pårørende til livsafsluttende pleje og behandling, men kun 2.500 er så heldige at blive visiteret til ophold på hospice, fortæller Tove Videbæk i årsberetningen.

Hospice Forum Danmark inviterer til generalforsamling og årsmøde i Odense på lørdag den 9. april. Kan notere 15.000 støttemedlemmer og to nye hospicer i 2010.

https://www.dknyt.dkartikel/hveranden-henvist-kan-komme-paa-hospice