DK Nyt

Hver fjerde flytter alene i plejebolig

De seneste år er antallet af ældre, der har en partner, men flytter alene i plejebolig, steget, viser ny analyse.
4. MAR 2021 6.05

27 pct. af dem, som flytter i en plejebolig, har en partner, som ikke flytter med. Det viser en ny Momentum-analyse, der bygger på tal fra 84 kommuner. Her var der i 2019 11.553 indflytninger i plejebolig, og af dem foregik 3.093 uden partneren.

De mange ene-flytninger udgør en ekstra sårbar situation, forklarer Ulla Skjødt, lektor på sygeplejerskeuddannelsen på professionshøjskolen Absalon, til Momentum.

- Begge parter har jo typisk en høj alder og færre ressourcer, for når man bliver visiteret til plejebolig, så skal man have omfattende brug for pleje. Samtidig er den pårørende ofte mindst lige så udsat som partneren, der flytter i plejebolig, fordi der typisk har været et langt forløb, hvor de har taget ansvar for rigtig mange arbejdsopgaver, siger Ulla Skjødt.

Udviklingen skyldes blandt andet svær sygdom som demens, der gør det nødvendigt for den ene part at flytte til en plejebolig, mens den anden bliver hjemme.

Momentums analyse viser, at de mandlige indflyttere i plejeboliger i højere grad end kvinderne kommer fra ægteskaber/parforhold. Det gælder 43 pct. af mændene og kun 17 pct. af de kvindelige indflyttere i plejeboliger. Den største del, 68 pct., er enlige, mens fem pct. flytter ind som par.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/hver-fjerde-flytter-alene-i-plejebolig