DK Nyt
Hver femte kommune afskaffer vikardækningen

Hver femte kommune afskaffer vikardækningen

De ansatte presses yderligere under sygdom og ferie, og borgerne får mindre tid, advarer FOA

Knapt hver femte kommune vil til næste år afskaffe vikardækningen. Det viser en ny rundspørge, FOA har fået lavet. Det betyder et yderligere pres på de ansatte og mindre tid til borgerne, mener fagforbundet.

- Hej Lotte - vi er kun tre på arbejde i dag, for vi har lige fået to sygemeldinger. Har du ikke mulighed for at komme og hjælpe os med at tage en ekstra lørdag?

Det spørgsmål vil de offentlige ansatte i kommunerne i stigende grad høre. Og svaret vil som ofte være et ja, fordi man gerne vil hjælpe sine kollegaer. Men det er en bekymrende udvikling, mener sektorformand for FOA, Karen Stæhr.

- Når kommuner sparer vikardækningen ved sygdom og ferie væk, så betyder det, at de faste medarbejdere bliver presset til at tage flere vagter. Det vil få store konsekvenser for arbejdspresset, og det er et bekymrende skråplan, siger hun. 

En rundspørge blandt kommunernes ældrechefer, foretaget af EPINION for FOA, viser, at 16 procent af kommunerne vil bruge fastansatte ved sygdom og ferie i stedet for vikarer.

Karen Stæhr er ikke i tvivl om, at det vil få konsekvenser for borgerne.

- Hvis man har en køreliste med ti besøg, og man pludselig får presset tre besøg mere ind, fordi der er sygdom, så vil det selvfølgelig betyde, at man får mindre tid hos den enkelte borger. Og flere og flere steder vil man ende med at køre med weekendbemanding på hverdage.

Mental hæshed
Rundspørgen blandt ældrecheferne viser da også, at kommunerne vil skære i tiden. Godt halvdelen, nemlig 55 pct. af de adspurgte ældrechefer, svarer, at der vil blive afsat mindre tid til opgaverne - og 64 pct. svarer, at færre opgaver skal udføres.

- Til tider bliver man mentalt hæs af at blive ved med råbe op om de vilkår, ansatte og ældre borgere bliver budt i dag. Ja. Kommunernes økonomi er trængt. Ja. Der er finanskrise. Ja. Vi skal alle yde en ekstra indsats, siger Karen Stæhr og fortsætter:

- Men nej, man kan ikke blive ved med at skære velfærd væk bid for bid for bid - og stadig fastholde, at vi er et velfærdssamfund. For det, vi ser i disse år, er besparelser, der vil betyde store forringelser af kerneydelserne, og det værste er - jeg er begyndt at tvivle på, at de forringelser bliver rettet op igen, slutter Karen Stæhr.

Interviewene er gennemført i oktober 2011. Ældrecheferne er blevet interviewet umiddelbart efter fastlæggelsen af budgettet for 2012. Rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 67 gennemførte interview med ældrechefer i de 98 kommuner.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/hver-femte-kommune-afskaffer-vikardaekningen