DK Nyt

Husejere sender kommuner til inkasso

Flere tusinde husejere er begyndt at sende deres kommuner til inkasso, fordi kommunerne nægter at tilbagebetale skat
KORT NYT18. JUL 2011 8.48

82 af landets kommuner har ikke tilbagebetalt skyldige beløb inden for de fastsatte tidsfrister. Husejere frygter, at deres krav bliver forældet og vælger nu inkasso, skriver Jyllands Posten.

- Indtil nu har vi på grund af travlhed kun sendt store sager til inkasso. Hillerød, Rødovre og Roskilde kommuner er sendt til inkasso. Det har fået dem til at betale, siger Christian Gommesen, chefjurist i Rafn & Søn, der har lavet gennemgangen af kommunernes tilbagebetaling.

Problemet er en udløber af skandalen om de ulovligt opkrævede ejendomsskatte, hvor myndighederne har opkrævet et trecifret millionbeløb i strid med skattestoppet. Forældelsesfristen for disse sager er sat ud af kraft indtil Indenrigsministeriet har fundet ud af, hvordan tilbagebetalingen skal foregå, og i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres af staten.

Men mange kommuner har også sat alle andre sager om tilbagebetaling af ejendomsskatter i bero - selvom de ikke vedrører den ulovlige skatteopkrævning, og forældelsesfristen derfor ikke er suspenderet. Flere kommuner forklarer, at de vil være på den sikre side i forhold til kompensation.

- Vi kan ikke få klarhed over, i hvilket omfang kommunen bliver kompenseret. Renter og inkasso er fortsat væsentligt billigere for kommunen end at miste kompensationen, siger borgmester Aase Nyegaard (L), Sønderborg Kommune.

 

krn

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/husejere-sender-kommuner-til-inkasso