DK Nyt

Hovedstaden vil gerne styre elevfordeling på gymnasier

Et flertal i regionsrådet indstiller til børne- og undervisningsministeren, at der indføres loft over antal pladser på gymnasier.

HOVEDSTADEN: I store dele af landet oplever gymnasierne store udfordringer med at få fyldt klasserne på grund af små årgange, og fordi flere unge søger andre uddannelsestilbud. Sidste år havde gymnasierne i Region Hovedstaden næsten 1.000 ubesatte gymnasiepladser.

Gymnasierne er udfordret af faldende elevtal, og at eleverne i stigende grad fravælger gymnasier i deres nærområde. Det efterlader de mindre søgte gymnasier med faldende elevtal og for enkelte gymnasier med så få elever, at de har vanskeligt ved at forsætte som uddannelsessted.

I Region Midtjylland slås man i Aarhus-området med tilsvarende problemer, og her har regionen indstillet til ministeren, at de populære gymnasier i og uden for Aarhus får kapaciteten skåret ned, og ansøgere fordeles med tvang til gymnasier, som slås med etnisk slagside og manglende søgning. Her trådte regionen til, efter gymnasierne opgav at blive enige om en ordning.

Formand for Region Hovedstadens udvalg for forskning, innovation og uddannelse Lars Gaardhøj (S) understreger, at man i Hovedstaden anerkender, at et kapacitetsloft ikke er lige populært hos alle:

- Som politiker i Region Hovedstaden har vi et ansvar for, at de mindre gymnasier også har elever, selvom det så medfører, at de store gymnasier måske skal være en lille smule mindre. Vi er klar over, at indstillingen kan betyde, at der er unge, som risikerer ikke at få opfyldt deres første prioritet, men hvis gymnasier ender med at lukke, så vil der også være mange unge, som ikke får deres første prioritet opfyldt.

Behov for regionalt ansvar og brede løsninger
Regionen har de sidste år haft fokus på at finde en løsning gennem bred dialog med gymnasierne. Rektorerne har selv budt ind med en nedjustering på ti gymnasieklasser, men det løser ikke det samlede problem med overkapacitet.

Derfor anbefaler et flertal i regionsrådet børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at der indføres et loft, som nedbringer kapaciteten med yderligere ni klasser fordelt på otte af regionens almene STX-gymnasier. Samme model som Region Midtjylland vedtog i sidste uge.

- Vi er klar over, at et loft over antallet pladser på udvalgte gymnasier ikke løser alle udfordringer. Vi vil derfor i den kommende tid tage en tæt dialog med alle centrale parter for at sikre, at der også fremover er et dækkende uddannelsestilbud til alle regionens unge. Vi vil blandt andet opfordre ministeren til at se på, om der er behov for et sæt fælles regler for både private og offentlige gymnasier på tværs af alle fire uddannelsesretninger, siger Lars Gaardhøj.

Fakta:

  • Region Hovedstaden har 10.000-11.000 ansøgere til STX (den almene studentereksamen) om året.
  • Region Hovedstadens 35 offentlige og 12 private STX-gymnasier er inddelt i fire fordelingsområder.
  • Børne- og Undervisningsministeriet fastlægger reglerne for kapacitetsfastsættelse og elevfordeling.
  • På offentlige STX- og HF-gymnasier kan regionerne indstille deres anbefalinger for loft over kapacitet til ministeren.
  • På HHX og HTX og på private STX- og HF-gymnasier fastlægger skolerne selv deres kapacitet.
  • Region Hovedstaden indstiller til børne- og undervisningsministeren kapacitetsloft på følgende gymnasier: Borupgaard, Nærum, Gladsaxe, Helsingør, Frederikssund, Høje-Taastrup (to klasser), Hvidovre, Sydkysten.

MG

https://www.dknyt.dkartikel/hovedstaden-vil-gerne-styre-elevfordeling-paa-gymnasier