DK Nyt

Hovedstaden nærmer sig ventetiderne præ-corona

Ventetiderne til operation og behandling er på vej ned, efter at coronakrisen aflyste og udskød i stor stil.
12. NOV 2020 12.12
TEMA: Corona

HOVEDSTADEN: Der gennemføres flere planlagte operationer end i starten af året i Region Hovedstaden. Det skyldes blandt andet, at personalet giver den en ekstra skalle i weekender og om aftenen, oplyser regionen.

Ifølge regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er der planlagt 300-400 ekstra operationer om ugen resten af året. Hospitalerne forventer at afvikle 30.000 ekstra ambulante behandlinger og 5.000-7.000 ekstra operationer inden udgangen af året.

Regionen oplyser også, at andelen af patienter, der udredes inden for 30 dage er stigende, men der er stadig lidt til niveauet inden coronakrisen. 82 pct. af patienter udredes inden for 30 dage i dag, mens det var 90 pct. inden coronakrisen. 

- Vi har fokus på at nå helt i mål, og jeg må endnu en gang takke medarbejderne og ledelserne på hospitalerne for deres arbejde med at indhente det udskudte. Jeg ved, at afdelingerne i disse coronatider udover sygdom og karantæne også har langt mere besværlige arbejdsgange og ekstra meget fokus på hygiejne, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Henvisninger til privathospitaler ligger samlet set på niveau med sidste, men inden for ortopædkirurgi er henvisningerne steget med ca. 70 pct.

Fastholder kræftmål

På kræftområdet har regionen gjort en særlig indsats for at overholde de anbefalede behandlingstider inden for kræftpakkerne. Hovedstaden skal opnå en samlet målopfyldelse på 85 pct., og ifølge den nyeste tilgængelige data fra september overholdes forløbstiderne i kræftpakkerne i 84 pct. Derfor fatsholdes målet på 85 pct.

- Det er et ambitiøst mål og kræver fokuseret og systematisk arbejde på tværs af specialer, afdelinger og hospitaler. Det er ikke realistisk at opnå en målopfyldelse på 100 pct. på kræftområdet. Vi skal huske, at der også skal være plads til, at vi tager hensyn til det enkelte menneske, siger formanden. 

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/hovedstaden-naermer-sig-ventetiderne-prae-corona