DK Nyt
Hospitalsledelse vil af med læge der også er regionsrådsmedlem
Foto: Region Midtjylland

Hospitalsledelse vil af med læge der også er regionsrådsmedlem

Brud på regler koster Ulrich Fredberg (V) det civile job.

MIDTJYLLAND: En overlæge, som ledelsen ved Hospitalsenhed Midt under Region Midtjylland vil afskedige for brud på reglerne for håndtering af kræftscanning på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, er selv medlem af regionens øverste myndighed, regionsrådet.

Det er Ulrich Fredberg (V), der tidligere har gjort sig bemærket ved ikke at kunne blive medlem af regionsrådets hospitalsudvalg på grund af habilitetsregler.

I den aktuelle sag er der tale om, at en række patienter ikke har fået tilbudt den rette type scanning for lungekræft. Mindst 93 patienter skal derfor tilbydes en ny scanning, hedder det i en usædvanligt lang og udførlig redegørelse på Region Midtjyllands hjemmeside.

Med i afskedigelsessagen mod Ulrich Fredberg er også flere samarbejdsproblemer, illoyalitet og modstand mod beslutninger. Hospitalsledelsen har derfor anlagt den 'samlede vurdering, at vi ikke kan forvente, at ledende overlæge Ulrich Fredberg vil samarbejde loyalt med hospitalsledelsen. Selv ikke når henstillingerne bygger på faglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed', hedder det i en udtalelse fra lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen fra Hospitalsenhed Midt.

Selv siger Ulrich Fredberg  til Viborg Stifts Folkeblad, at hans afdeling 'har de bedste resultater i landet for udredning af lungekræft, men det her er bare den undskyldning, man har for at slippe af med mig'. Han refererer her til et længerevarede modsætningsforhold til hospitalsledelsen efter en afskedigelse af to direktører på Viborg Sygehus for nogle år siden, siger han til avisen.

 

https://www.dknyt.dkartikel/hospitalsledelse-vil-af-med-laege-der-ogsaa-er-regionsraadsmedlem