DK Nyt
Holstebro vil styrke frivillige-indsatsen på plejecentre

Holstebro vil styrke frivillige-indsatsen på plejecentre

Beboerne på kommunens plejecentre er godt tilfredse med de frivilliges indsats, viser interview-undersøgelse
3. NOV 2011 8.40

HOLSTEBRO: 'Bakkebo uden Vennekreds ville ikke være Bakkebo'.

Sådan lyder det fra en af beboerne på et pensionistcenter i Vinderup. Beboeren er en af i alt 19 borgere på fem plejecentre i Holstebro Kommune, som er blevet interviewet om deres tanker om og ønsker til den frivillige indsats i centrene.

Holstebro Kommune er i gang med at bygge videre på og udvikle det gode og velfungerende samarbejde, der er allerede i dag med frivillige i kommunens plejecentre. Det er i den sammenhæng, at de 19 beboere er blevet interviewet om deres holdning til den frivilliges indsats, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Samtidig indgår de mange interviews i en undersøgelse, som kommunen har fået økonomiske midler til fra Socialministeriet med det formål at udvikle det frivillige-offentlige partnerskab.

De 19 beboere, der er interviewet, er generelt meget tilfredse, både med de frivilliges initiativer og aktiviteter og med deres eget ophold i centrene.

- Samtalerne med beboerne viser, at der allerede i dag er et omfattende frivilligt nedværk, der er med til at skabe og sætte deres præg på det sociale liv i plejecentrene. Beboerne giver udtryk for, at de frivillige gør det rigtig godt, er venlige, gode til at snakke og er med til at skabe liv og sørge for, at der sker noget, siger viceældrechef i Holstebro Kommune, Steffen Barstad.

Videre udbygning skal diskuteres
Trods det positive billede, som beboerne tegner af det frivillige arbejde, understreger Steffen Barstad, at samtalerne med beboerne også giver anledning til at drøfte, om samarbejdet mellem det offentlige og de frivillige kan videreudvikles for at sikre en bedre ældrepleje.

- Derfor inviteres alle medarbejdere, bruger- og pårørenderåd, vennekredse og andre frivillige og pårørende i de fem plejecentre til et cafémøde i november. Her vil muligheder for udvikling af det frivillige arbejde bliver diskuteret med baggrund i beboernes udtalelser i undersøgelsen, siger Steffen Barstad.

Formanden for byrådets Social- og Sundhedsudvalg, Anne Lise Holst Jensen (SF), er meget tilfreds med det positive billede, som beboerne tegner af de frivilliges indsats i plejeboligerne.

- Bl.a. set i lyset af, at der bliver flere ældre og formentlig ikke flere økonomiske midler at gøre godt med, arbejder vi målrettet med udvikling af ældresektoren. Der er hele tiden behov for, at vi tænker i nye muligheder og får erfaringer med nye måder at håndtere de opgaver, der ikke er kommunens kerneopgaver.

- Allerede i dag ydes der et fantastisk stykke frivilligt socialt arbejde i ældresektoren. Det vil vi gerne være med til at videreudvikle. Det billede, som de ældre selv tegner af de frivilliges indsats, viser, at der er et godt grundlag at bygge videre på. Det vil vi gøre i en tæt dialog med de frivillige, siger Anne Lise Holst Jensen.

mou 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/holstebro-vil-styrke-frivillige-indsatsen-paa-plejecentre