DK Nyt
Holbæk forenkler strukturer

Holbæk forenkler strukturer

De nuværende 20 skoledistrikter samles til august i otte nye distrikter. Pasningstilbuddene følger formentlig efter
20. APR 2012 7.10

HOLBÆK:  Siden 2008 har Holbæk Kommune haft samme distriktsgrænser for skoler og dagtilbud. De gode erfaringer herfra gør det naturligt at tilpasse dagtilbudsdistrikterne til den nye struktur på skoleområdet. De nye dagtilbudsgrænser vil kunne træde i kraft til nytår, oplyser kommunen.

- Når dagtilbudsdistrikterne følger skoledistriktsgrænserne, er det med til at give børnene en tryg overgang fra dagtilbud til starten i folkeskolen. Derfor er det oplagt at gennemføre forslaget, siger udvalgets formand, Agnete Dreier (SF).

Fortsat lokal ledelse
Agnete Dreier understreger, at princippet om lokal administration fastholdes. Det betyder, at dagtilbuddene i de otte nye distrikter følger skolestrukturen.

Ledelsesopgaverne i de enkelte distrikter bliver organiseret med pædagogiske ledere af de enkelte børnehuse i distriktet og én leder af distriktet. Det vil sikre lokal nærledelse i forhold til pædagogik og personale.

ka


Foto: Colourbox

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/holbaek-forenkler-strukturer