DK Nyt

Holbæk fastholder økonomisk smæk

Kommuner kan godt fortsætte udbetalinger til borgere, man skønner har begået socialbedrageri, hvis der er tvivl om sagens endelige udfald, men Holbæk står fast
KORT NYT18. JAN 2012 13.13

HOLBÆK: Selv om en kommune har besluttet sig for, at en borger uberettiget får støtte og derfor har begået socialbedrageri, så bør den ikke uden videre fratage borgeren hjælpen. Hvis der er tvivl om afgørelsen og hvis det har vidtrækkende konsekvenser for borgeren at miste støtten, bør den ikke ophøre, før en klagesag er afgjort.

Det har socialminister Karen Hækkerup (S) skrevet til Holbæk Kommune. Men Holbæk har ikke tænkt sig at rette sig efter det, fortæller DR Nordvestsjælland. Ministerens brev er bl.a. foranlediget af en konkret sag, hvor et byrådsmedlem fik at vide fra forvaltningen, at der ikke var lovhjemmel til at fortsætte udbetalinger, indtil en klagesag var afgjort.

I sagen fratog Holbæk en enlig mor al hjælp efter at have afgjort, at hun ikke reelt var enlig, og i et halvt år var hun helt uden indtægter og måtte leve på familie og venners hjælp. Sagen fik byrådsmedlem Carsten Fink (S)  til at spørge, om man ikke kunne fortsætte hjælpen til sagen var endeligt afgjort. Han fik at vide, at det ikke var muligt.

Men nu har ministeren altså forklaret, at der faktisk findes en bestemmelse i lovgivningen, der gør det muligt. Men det vil Holbæk ikke benytte sig af. For det vil efter forvaltningens mening give 'borgeren et indtryk af, at afgørelsen måske ikke er den rigtige. Dette er et uheldigt og urigtigt signal at sende...' som det ifølge DR  hedder i et svar til Fink.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/holbaek-fastholder-oekonomisk-smaek