DK Nyt

Holbæk afviste partistøtte-åbenhed, som Silkeborg åd

Byrådsbeslutning blev afvist i Holbæk, men gennemført i Silkeborg - som et samvittighedsspørgsmål, ikke for at overtrumfe partistøttelov.
24. AUG 2021 8.17

HOLBÆK / SILKEBORG: Reglerne for åbenhed om partistøtte er national lovgivning og ikke noget, som et byråd kan skrue hverken op eller ned for. Det mener Holbæk Kommune, det mener KL, det mener Indenrigsministeriet, og det mener også Silkeborg-borgmester Steen Vindum (V), som ikke desto mindre tillod et forslag om emnet at blive behandlet og vedtaget i Silkeborg Byråd for et års tid siden.

Beslutningen i Silkeborg Byråd var, at bidrag ned til 5.000 kr. skulle omfattes af oplysningspligten, som ellers gælder beløb over 20.000 kr., og den er blevet aktuel igen, efter at den er blevet brugt som argument i et forsøg på at få en lignende beslutning igennem i Holbæk Byråd. Her blev sagen imidlertid afvist.

En juridisk notits fra Holbæk Kommunes administration anfører, at "der (er) ingen hjemmel i lovgivningen, til at reglerne kan fraviges i den ene eller den anden retning kommunalt. Kommuner kan aldrig selv fastsætte en ”kommunal standard” i forhold til national lovgivning, medmindre der er en udtrykkelig hjemmel til dette. Der er således her på ingen måde tale om et kommunalt anliggende", hedder det om forslaget med tilføjelsen: "KL er helt enig i denne vurdering".

Vurderingen blev afgivet, fordi De Radikale og Enhedslisten i Holbæk Byråd foreslog at "beløbsgrænsen for offentliggørelse af støttebeløb sænkes til 3.000 kr.". Loven om partistøtte har en grænse på 20.000 kr. for "oplysning om modtagne private tilskud", og det var også den grænse, som Silkeborg Byråd forholdt sig til i september sidste år. Her var ønsket - og vedtagelsen - "at beløbsgrænsen for offentliggørelse af støttebeløb sænkes til 5.000 kr.".

På dagsordenen, men udgået

I Holbæk Byråd var sagen også på dagsordenen, men ikke mere end det. "Udgået" står der lakonisk i referatet, og det dækker over, at ethvert byrådsmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsordenen, men at borgmesteren, "når en initiativsag ikke vedrører et kommunalt anliggende, og den derfor ikke lovligt kan behandles" skal "indstille, at sagen afvises fra dagsordenen", som det hedder i den holbækske notits. Det var derfor, hvad der skete i Holbæk Byråd før sommerferien.

- Vi ved godt, at vi ikke kan ændre loven, det har vi ikke magt til. Men det her skulle være en aftale om, at vi i fællesskab i Holbæk Kommune går foran og spiller med åbne kort. Her har vi ikke noget at skjule, og derfor vil vi lægge det, vi får til vores respektive valgkampagner, frem, forklarer byrådsmedlem Emrah Tuncer (R) til DR Nyheder om forslaget, der altså ikke nåede frem til behandling.

I Silkeborg Byråd undrer hans partifælle Johan Brødsgaard sig over afvisningen i Holbæk.

- Det er jo fuldstændig lovligt. Det, vi har indgået, er en aftale på tværs af partierne. Det er ikke som sådan noget, der er lovmedholdeligt, men vi har tillid til hinanden og til, at det her bliver levet op til, siger han til DR Nyheder.

Foruden De Radikale og ligesom i Holbæk Enhedslisten stod i Silkeborg også SF og en daværende eks-S løsgænger, nu SF'er bag forslaget.

Opfordring til dårlig samvittighed

Under byrådsbehandlingen af forslaget i Silkeborg blev den ikke-lovmedholdelige bestemmelse kaldt både en psykologisk kontrakt mellem byrådsmedlemmer og kandidater indbyrdes, en hensigtserklæring, interne spilleregler og en moralsk forpligtelse. Som svar på et spørgsmål om, hvad der sker, hvis ikke man overholder de selvbestaltede regler, svarede borgmester Steen Vindum i byrådssalen, at "du skal måske have dårlig samvittighed".

Substansmæssigt er indholdet det samme i den juridiske notits fra Holbæk Kommunes administration: Hvis byrådet behandler sagen, er beslutningen ugyldig og "vil ikke kunne gennemføres". Notitsen bemærker, at man i administrationen godt kender vedtagelsen fra Silkeborg Byråd, men at "denne beslutning ændrer hverken administrationens eller KL's vurderinger".

I Holbæk Kommunes juridiske notits tilføjes det yderligere, at hvis en sådan beslutning vil medføre tab for nogen eller fx vil udløse en bøde for overtrædelse af GDPR-reglerne, så "vil de medlemmer, der har stemt for beslutningen, kunne blive gjort personligt erstatningsansvarlige", hedder det.

Notitsen pointerer i den forbindelse, at "videregivelse og offentliggørelse af navn og adresse på private bidragsydere, der har givet mindre end 20.000 kr. i 2017-niveau i støtte til en kandidat eller et parti uden samtykke fra de pågældende bidragsydere vil være en klar og alvorlig overtrædelse af GDPR-reglerne".

I Silkeborg har man trods de mundtlige forbehold ikke forholdt sig til dette i mødereferatet. Her hedder det blot om den selvopfundne beløbsgrænse på 5.000 kr., at "Kontante beløb – og støtte i form af naturalier (lokaler, materiel mv.) – skal herefter oplyses på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Uanset om støtten er givet til partiet eller den enkelte kandidat.” 

 

https://www.dknyt.dkartikel/holbaek-afviste-partistoette-aabenhed-som-silkeborg-aad