DK Nyt
Hofors solcellepark i Lemvig leverer nu strøm til 4.000 husstande
Får tager sig af at pleje området mellem solpanelerne.
Foto: Hofors

Pladsen er trang i København:
Hofors' solcellepark i Lemvig leverer nu strøm til 4.000 husstande

Målet er 100 pct. CO2-neutral energiforsyning inden 2025.
10. JUN 2020 9.44

LEMVIG: Hofors solcellepark ved Kikkenborg syd for Lemvig er bygget færdig. I maj blev den sluttet på det offentlige elnet, og 4.000 familier nyder nu godt af den grønne strøm fra parken, oplyser selskabet.

Jesper Pedersen, chef for vind og sol i Hofor, fortæller, at solceller har voksende strategisk betydning for Hofor, hvis mål er en 100 pct. CO2-neutral energiforsyning inden 2025.

- Vi er meget interesseret i at leje arealer, som vi kan bruge til nye solcelleparker. I København er pladsen trang, så det er helt afgørende for os at finde velegnede arealer uden for de store byer. Derfor vil vi meget gerne i kontakt med landmænd eller andre, der kunne være interesseret i et samarbejde om udnyttelse af arealer til grøn solenergi, siger Jesper Pedersen.

Positive sidegevinster for natur og grundvand

For Hofor, der også er landets største vandforsyningsvirksomhed, er det en vigtig sidegevinst, at solcelleparker udover at levere grøn strøm til det fælles elnet kan bidrage til at beskytte grundvandet og biodiversiteten:

- Mellem solcellepanelerne vokser blomster og andre planter, som giver gode betingelser for insekter og fugle. Samtidig beskytter vi grundvandet, fordi det ikke er nødvendigt at bruge ukrudtsmidler eller andre pesticider på arealet. Da regnen sørger for at holde panelerne rene, bliver det en mark helt fri for giftstoffer og kemikalier, siger Jesper Pedersen.

Som led i den grønne omstilling opfører selskabet vindmøller både på havet og landjorden samt solcelleparker. Hofor har også etableret to store varmepumper, der blandt andet udnytter strøm fra sol og vind i fjernvarmeforsyningen.

CO2-neutral gas produceret ved hjælp af spildevand, fjernkøling produceret på havvand samt geotermisk varme fra undergrunden er andre af de brændselsfrie teknologier, som skal erstatte de fossile brændsler i energiforsyningen.

  • Solcelleparken ved Kikkenborg bliver på i alt 20 MW eleffekt og består af ca. 60.000 solcellepaneler.
  • Den er opført af Better Energy, som også har udviklet projektet og skal drive parken for Hofor i de første år.
  • Parken etableres og drives delvist med støtteordninger.
  • Marken, hvor solcelleparken ligger, er delvist omgivet af træer, og der er etableret et grønt fem meter bredt beplantningsbælte mod Kikkenborgvej.
  • Pleje af de grønne arealer i og omkring solcelleanlægget sker primært ved græssende får, mens det vurderes at der er behov for supplerende mekanisk pleje et par gange om året til fjernelse af evt. skyggende bevoksning.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/hofors-solcellepark-i-lemvig-leverer-nu-stroem-til-4-000-husstande