DK Nyt
Højst 35 sager per socialrådgiver

Højst 35 sager per socialrådgiver

DEBAT Sagsbehandlerne skal have mere tid til de enkelte sager, og det vil et lovfastsat loft over antallet af sager per medarbejder kunne give
20. APR 2012 12.17

Af socialordfører Pernille Skipper (EL)
I
følge Ankestyrelsens rapport om kommunernes håndtering af sager med misbrug af børn, har kommunen i syv ud af ti sager svigtet i håndteringen af sagerne, bl.a. ved at undlade at reagere på gentagne indberetninger.

Der kan være god ræson i at se på organiseringen i kommunerne, men langt de fleste kommuner har allerede særlige enheder til børnesager. Problemet er ikke organiseringen, det er kapaciteten. Alt for få penge i kommunekassen og alt for mange sager på socialrådgivernes bord.

Socialrådgiverne sidder med alt for mange sager, og manglen på tid har uhyggelige konsekvenser for børnene. Derfor foreslår vi et loft på 35 sager til hver sagsbehandler – så de har tid til hver enkel sag og hvert enkelt barn.

Vi mener, at socialrådgiverne kan opdage det uhyggelige misbrug af børn langt tidligere, hvis de får ordentlig tid. Men det er klart, at der så også skal følge penge med til de slunkne kommunekasser.

Vi mener desuden, at der er behov for at sikre socialrådgivernes faglighed gennem efteruddannelse og mere faglig sparring.

Ankestyrelsens rapport viser desværre også, at det er de små kommuner, der har de værste sager. Det tyder på, at der opstår problemer, når man ikke har erfaring med de groveste sager. Derfor skal der efteruddannelse og ikke mindst faglig sparring i teams og på tværs af kommunegrænser til.

Socialrådgiverne sidder i dag med i gennemsnit 41 sager hver. Dansk Socialrådgiverforening har fastsat et vejledende sagstal på 30-35 sager per medarbejder. Det foreslår Enhedslisten nu fastsat ved lov.

Læs Ankestyrelsens kulegravning af sager om overgreb mod børn her.

Foto: Colourbox

Pernille Skippper, socialordfører for Enhedslisten

https://www.dknyt.dkartikel/hoejst-35-sager-per-socialraadgiver