Høje-Taastrup måtte regne sociale ydelser til 1.911 borgere om igen

Efter at have været alle fejl igennem kræver kommunen 3,2 mio. kr. tilbagebetalt fra kontanthjælpsmodtagere uden stor betalingsevne.
30. JAN 2019 15.25

HØJE-TAASTRUP: Revisionen på ydelsesområdet i Høje-Taastrup Kommune fandt i 2018 fejl i udbetalingerne i så stort et omfang, at forvaltningen siden har måttet regne ydelser til 1.911 borgere om igen, fremgår det af byrådsreferatet.

Særligt på kontanthjælpsområdet har der været problemer, så der på nuværende tidspunkt er konstateret fejludbetalinger for 3,2 mio. kr.  

I september 2018 blev der konstitueret ny leder for området, indført ugentlige driftsmøder, ansat flere medarbejdere og etableret en taskforce for at kunne tage sig af ialt 4.055 såkaldte sagshændelser fordelt på de 1.911 borgere, der skulle gennemgås.

Ifølge en prognose skønnes det samlede tilbagebetalingskrav at udgøre i alt omkring 3,2 mio. kr. Da mange borgeres betalingsevne er begrænset, vurderes en del af disse krav at måtte frafaldes og afskrives.

Hvis hændelserne var blevet håndteret rettidigt, ville eventuelt træk i borgernes hjælp være foretaget med det samme i omkring en tredjedel af sagerne. Det vil sige, at kommunen kunne have modregnet cirka en mio. kr. i borgernes hjælp - i stedet for som nu - at stille krav om, at kontanthjælpen skal betales tilbage.

Ud over tilbagebetalingskrav har gennemgangen medført, at der er hjemtaget for meget statsrefusion på cirka 35.000 kr. i 2018. Dertil kommer udgifter til eksta personale og konsulentbistand i forbindelse med oprydningen.

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/hje-taastrup-mtte-regne-sociale-ydelser-til-1-911-borgere-om-igen