Hjælp til virksomheder på landet

Region Midtjylland inviterer 13 kommuner til at deltage i et projekt, der skal udvikle virksomhederne i landsbyer og yderområder.

MIDTJYLLAND: På sit møde onsdag afsatte Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum 3,5 mio. kroner til at vejlede mindst 1.000 virksomheder.

Det er mikrovirksomhederne på landet - dem med under 10 ansatte - der er målet for det projekt, som Vækstforum og Regionsrådet for Region Midtjylland netop har afsat penge til.

'Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikterne' skal give et ekstra tilbud til disse mindre virksomheder, som ligger uden for byområderne. Samlet set er disse virksomheder ikke så vækstorienterede som andre virksomheder, og undersøgelser viser, at de eksisterende offentlige tilbud fra Væksthuset og de lokale erhvervskontorer ikke rigtig når ud til dem.

Tilbuddet omfatter vejledning, deltagelse i netværk og hjælp til at søge midler i Landdistriktsprogrammet.

Rettet mod landdistrikter
- I en tid med stigende ledighed, der specielt rammer landdistrikterne, er det vigtigt, at vi igangsætter aktiviteter, der kan modvirke tab af arbejdspladser og være med til at sikre levende lokalsamfund med et stærkt erhvervsliv , siger Bent Hansen, formand for Vækstforum og Regionsrådet for Region Midtjylland fast.

- Det er derfor også et mål i projektet, at vi kan identificere spændende virksomhedsprojekter, som vi kan hjælpe til at få støtte fra de midler, som de Lokale Aktions Grupper (LAG) råder over. Tilbagemeldingen fra LAGerne er i hvert fald, at de gerne vil understøtte perspektivrige ideer, der kan styrke landsbyerne", siger Bent Hansen.

Den lokale erhvervsservice skal stå for gennemførelsen af projektet, som blandt andet har som mål at vejlede minimum 1000 virksomheder. Vejledningerne skal afklare virksomhedernes behov og koble dem sammen med eksempelvis tilbuddene i Væksthus Midtjylland eller private konsulenter. Derudover skal projektet identificere og aktivere lokale ressourcepersoner, der kan fungere som mentorer eller deltage i virksomhedsnetværk.

Region Midtjylland inviterer regionens seks yderkommuner (Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Skive, Norddjurs og Samsø) samt de syv landkommuner (Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Viborg, Randers, Syddjurs og Hedensted) til at deltage i projektet.

De mange virksomheder som indsatsen retter sig i mod, kan se frem til at projektet gennemføres fra sommeren 2010 til 2012.

- Det at sikre en region i balance, kræver dog et langsigtet fokus på blandt andet forudsætningerne for et bæredygtigt erhverv i landdistrikterne. Derfor er det også vores intention at bruge erfaringerne fra dette projekt til i tæt samarbejde med kommunerne at finde en model for en fortsat målrettet servicering af virksomhederne i landdistrikterne, siger Bent Hansen.

 tj

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/hjaelp-til-virksomheder-paa-landet