DK Nyt
Hjælp til tale-, syns- og hørehandicappede svækkes

Hjælp til tale-, syns- og hørehandicappede svækkes

Indsatsen for kommunikationshandicappede er truet, når ekspertisen forsvinder. Regionerne anbefaler 5-10 specialiserede centre
13. FEB 2012 9.32

En ny rapport udarbejdet af Danske Regioner og de fem regioner viser, at indsatsen for mennesker med tale-, syns- og hørehandicap de seneste år er blevet opsplittet og afspecialiseret.

Antallet af henvisninger til en stor del af de specialiserede tilbud på kommunikationscentrene er reduceret markant, medarbejdergrupperne er indsnævret, og den faglige kvalitet i indsatsen og udviklingen på de enkelte områder er truet. På sigt kan det komme til at knibe med fagfolk, der besidder specialiserede kompetencer.

Rapporten rummer en række anbefalinger, der skal sikre, at kommunikationshandicappede også i fremtiden vil kunne modtage et højt specialiseret tilbud hos fagfolk med viden om og adgang til de mest kvalificerede værktøjer på de enkelte områder.

Regionerne anbefaler bl.a. at:

· mennesker med komplekse kommunikations-handicap får ret til en rehabiliteringsplan og -status, der følger borgeren på tværs af sektorer

· kommunikationsområdet organiseres ud fra principper om organisatorisk bæredygtighed med 5 til 10 højt specialiserede centre/institutioner på landsplan

· der i stadigt stigende omfang arbejdes på at dokumentere indsatsen med henblik på at kunne skabe og dele erfaring på tværs af tilbud

· der foretages en lovgivningsmæssig koordinering i form af en ny bekendtgørelse om rehabilitering, der er fælles for sundhedsloven, serviceloven, beskæftigelseslovgivningen samt under-visningslovgivningen.

Nødvendighed
Næstformand i Danske Regioner Carl Holst (V) mener, at rapporten peger på helt nødvendige beslutninger for mennesker med kommunikationshandicap:

- Vi har nu fået afdækket udviklingen på endnu en vigtig del af det højt specialiserede socialområde. Og præcis som vi har set det med rehabilitering af svært hjerneskade, er området kraftigt eroderet efter kommunalreformen.

- Hvor eksperterne tidligere var samlet og kunne give mennesker med handicap et tilbud efter nyeste faglige anbefalinger og udvikling, spredes den ekspertise nu for alle vinde i ekspresfart. I regionerne mener vi, at den udvikling - eller rettere afvikling - omgående må standses.

- Vi skal have lavet en plan og samlet eksperterne, så vi sikrer at alle, også dem med de mest specialiserede behov får den rigtige hjælp - præcis som på sundhedsområdet. I virkeligheden er det ret enkelt: Øvelse gør mester - også på det sociale område, siger altså Danske Regioners næstformand, Carl Holst.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/hjaelp-til-tale-syns-og-hoerehandicappede-svaekkes