DK Nyt
Hiphop og rap ind mod kulturelle fordomme

Hiphop og rap ind mod kulturelle fordomme

Ny kampagne skal forebygge social kontrol - og sætte gang i holdningsændringer blandt unge og deres forældre

Gennem kampagnen 'Dit liv, Dine muligheder' vil Integrationsministeriet i de kommende måneder sætte fokus på social kontrol og tvangsægteskaber. Målet er at sætte en holdningsændring i gang blandt unge og forældre med minoritetsbaggrund og dermed reducere omfanget af æresrelaterede konflikter og social kontrol.

Erfaringerne viser, at der i nogle familier med etnisk minoritetsbaggrund foregår en social kontrol, der har alvorlige konsekvenser for de unge.

De unge får information gennem Facebook, hvor de blandt andet kan læse autentiske personlige historier om æresrelaterede konflikter og kan deltage i debatten.

På gymnasier, handelsskoler, tekniske skoler, produktionsskoler, grundskoler, 10. klassescentre og VUC opføres tre personlige historier gennem hiphop, rap og teater under titlen 'Bær dit ansigt'". Her bliver de unge involveret i de dilemmaer og reaktioner, der opstår i forbindelse med blandt andet ligestilling, rettigheder og kulturelle fordomme.

Det er også helt centralt, at få de unges forældre i tale. Derfor afholdes der dialogmøder med fagfolk og forældre i udvalgte boligområder. Det første 19. september 2011 i København og derefter Odense, Aarhus og Ålborg.

Kampagnen gennemføres i samarbejde med ALS Research.

Læs mere på www.nyidanmark.dk/ditliv og www.facebook.com/muligheder


• Integrationsministeriet har gennem en årrække sat gang i en lang række initiativer, der skal forebygge, beskytte og hjælpe unge mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Det drejer sig blandt andet om:

• Rådgivning: Anonym rådgivningstelefon med døgnåben hotline, personlig rådgivning, konfliktmægling, psykologhjælp, mentortilbud og brevkasse gennem Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)

• Botilbud til nydanske unge kvinder og unge par der flygter fra tvangsægteskaber eller lignende undertrykkelse gennem Rehabiliteringscenter for Etniske Kvinder i Danmark (RED)

• Dialogkorps der består af unge mænd og kvinder, som selv har haft tvangsægteskab, social kontrol eller lignende tæt inde på livet. Korpset rejser rundt i Danmark på skoler og i klubber og sætter gang i dialogen om tvangsægteskab, ligestilling mellem kønnene, ære, omdømme, familiekonflikter osv.

• Informationsmateriale og film

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/hiphop-og-rap-ind-mod-kulturelle-fordomme