DK Nyt
Hidtil største byggeprojekt i Aarhus i gang

Hidtil største byggeprojekt i Aarhus i gang

Det første spadestik er taget til det enorme byggeri, der skal forvandle havnens sydlige bastion fra industrihavn til levende byrum

AARHUS: Urban Mediaspace Aarhus er med et budget på cirka 1,9 milliarder kroner det hidtil største bygge- og anlægsprojekt i Aarhus Kommune. Projektet omfatter opførelse af Multimediehuset, et automatisk parkeringsanlæg med 1000 pladser, nye havnepladser, klimasikring af midtbyen, frilægning af den sidste del af Aarhus Å samt omlægning af infrastrukturen i området, oplyser kommunen.

Der er tale om et epokegørende byudviklingsprojekt, som vil forme byens nye havnefront ved udløbet af Aarhus Å. Med projektet dannes et nyt aktivt byrum ved byens kant, hvor det urbane byrum vil skabe liv og mangfoldighed. Her bliver mulighed for fysisk udfoldelse, interaktionsmuligheder og rekreativt ophold i smukke omgivelser.

Multimediehuset - det nye Hovedbibliotek og Borgerservice - bliver et ikon for Aarhus som en moderne, internationalt orienteret vidensby. Byens borgere og besøgende får et åbent og attraktivt mødested med den mest moderne adgang til viden og indflydelse. 

Multimediehuset får dermed en vigtig demokratisk funktion, der sikrer den enkelte borgers mulighed for et differentieret medievalg og adgang til viden, indflydelse og udvikling.

Fra Seattle og Hjørring
Erfaringer fra nogle af verdens førende biblioteker er et vigtigt vidensfundament for projektet. I forbindelse med udviklingen af projektet er der hentet viden fra biblioteker og kulturinstitutioner i både ind- og udland - f.eks Seattle, Charlotte, Amsterdam, Hjørring og mange andre.

Realdania og Realdania Byg er partnere i projektet, og deres bidrag på cirka 700 mio. kroner er en forudsætning for, at projektet kan realiseres.

Bidraget går dels til opførelse af et innovativt parkeringsanlæg med plads til 1.000 biler og dels til udviklingen af et spændende og
levende havnebyrum.

Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 2014, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 2015.

Parter i projektet
Aarhus Kommune er bygherre
Realdania og Realdania Byg er partnere
Rambøll Danmark er bygherrerådgiver
schmidt hammer lassen architects er totalrådgiver
Alectia A/S er underrådgiver
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er underrådgiver
NCC A/S er entreprenør og byggepladsleder
Per Aarsleff A/S er entreprenør
COWI er byggeleder

 

https://www.dknyt.dkartikel/hidtil-stoerste-byggeprojekt-i-aarhus-i-gang