DK Nyt
Hernings tekstil-eventyr på nettet

Hernings tekstil-eventyr på nettet

Museum Midtjylland og Herning Kommune i samarbejde, der har gjort kommunen klogere på sin fortid, der nu bedre kan indarbejdes i fremtidens byplanlægning

HERNING: Historien om tekstil- og beklædningsindustrien i Midtjylland er samtidig i høj grad også historien om Hernings udvikling og om de mennesker, der med deres vilje og iderigdom var med til at skabe platformen for den by, vi kender i dag.

Samtidig blev industrien en del af den danske kulturarv, da Kulturarvsstyrelsen i 2007 udpegede Tekstilbyen Herning til et af Danmarks 25 nationale industriminder.

Og nu får tekstilhistorien sin egen hjemmeside, hvor man kan gå på opdagelse i informationer, fotos, kort og beskrivelser af fortiden og udviklingen.

Det er Museum Midtjylland og Herning Kommune, der i fællesskab har samlet materiale ind, registreret bygninger, og lavet beskrivelserne af både historien og hvordan de tidligere fabrikker indgår i byen i dag.

- Jeg synes, at vi ved at samle vores forskellige kompetencer har skabt en hjemmeside med markant samfundsmæssig interesse. Vi har genskabt et stykke af borgernes historie, som den har tegnet sig i bymiljøet og skabt større identitet omkring tekstilbyen Herning, siger direktør for Museum Midtjylland, Bent Bang Larsen.

For Herning Kommune har samarbejdet med museet betydet et større kendskab til byens historie, som nu bedre kan tænkes ind i fremtidige byplanlægningsopgaver.

- Herning har en historie, som er interessant og spændende. Registreringerne indgår allerede som et konkret værktøj, så vi fremover har mulighed for at få konkretiseret og synliggjort industrien i byen, fortæller Marius Reese, planchef Herning Kommune.

mou

Fakta:
I 2007 udpegede Kulturarvsstyrelsen tekstil- og beklædningsindustrien omkring Herning, Hammerum og Birk til et af Danmarks 25 nationale industriminder. I Kulturarvsstyrelsens motivation for udpegningen blev der lagt vægt på, at Tekstilbyen Herning er:
• centrum i et samlet landskab, dybt præget af tekstilindustriens blomstring især i årene 1950-1970, hvilket gør det enestående i Danmark
• præget af flere tekstilfabrikanters evne og vilje til at tiltrække nogle af landets bedste arkitekter, landskabsarkitekter, kunstnere og designere til området.
 

Foto: Den Sorte Fabrik i Th. Nielsensgade, taget omkring 1960 af en ukendt fotograf, og er venligst udlånt af Lokalhistorisk arkiv
 

https://www.dknyt.dkartikel/hernings-tekstil-eventyr-paa-nettet