DK Nyt

Her vil ombudsmanden holde særligt øje i år

Børn på sikrede døgninstitutioner og tvang mod voksne i psykiatrien bliver fokus for ombudsmandens tilsynsbesøg i 2021.
20. JAN 2021 10.30

Ombudsmandens Børnekontor vil i år lade sine tilsynsbesøg gå til børn og unge på sikrede døgninstitutioner, og på voksenområdet vil tilsynet besøge psykiatriske afdelinger for at se på tvang og indgreb. Det oplyser Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Valget af de sikrede døgninstitutioner skyldes, at børn og unge her er underlagt vidtgående indgreb med låste yderdøre og vinduer og mulighed for, at de kan blive anbragt i isolation, kropvisiteret før og efter besøg og få begrænset deres eksterne kommunikation.

Formålet med tilsynsbesøgene er at kontrollere, om børnene og de unge bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne, og om deres retssikkerhed bliver respekteret.

Derudover vil ombudsmanden se på, om institutionerne i fornødent omfang har fulgt op på eventuelle anbefalinger fra børnekontorets seneste tilsynsbesøg. Endelig er formålet at indsamle viden om anvendelsen af en række nye regler om forskellige indgreb, der er blevet indført, siden børnekontoret sidst besøgte institutionerne.

Psykiatri med mindst mulig tvang

På voksenområdet vil ombudsmandens tilsynsbesøg have særligt fokus på tvang over for psykiatriske patienter, og desuden vil man se på såkaldte ulovbestemte foranstaltninger og indgreb.

Som baggrund for at vælge det som årets tema henviser Niels Fenger blandt andet til, at Danmark i 2020 blev dømt ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, fordi en patient var bæltefikseret i længere tid end nødvendigt.

Det seneste år har ombudsmanden også afdækket en række indgreb, der manglede hjemmel, fx at patienterne fik begrænset deres adgang til mobiltelefoner. Desuden har han understreget, at psykiatriske afdelingers frivillige aftaler med patienter, fx om at de skal opholde sig på deres egen stue, skal være reelt frivillige.

Ombudsmanden vil undersøge, om der er tilstrækkeligt fokus på at forebygge og nedbringe brugen af tvang på de psykiatriske afdelinger.

Ifølge psykiatriloven må personalet først anvende tvang, når de har gjort alt, hvad der er muligt, for at få patienten til at medvirke frivilligt til behandlingen. Når personalet anvender tvang, skal det gøres så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten.

Færre fikseringer, mere tvang

Myndighederne og afdelingerne har i en årrække arbejdet på at få nedbragt brugen af tvang i psykiatrien. Det er lykkedes at få nedbragt brugen af bæltefikseringer, men den samlede brug af tvang er steget i årene fra 2014 til 2020.

Tilsynsbesøgene gennemføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Dignity – Dansk Institut mod Tortur. De to institutter er samarbejdspartnere for ombudsmandsinstitutionen på tilsynsområdet og bidrager med menneskeretlig og lægefaglig ekspertise.

Ombudsmanden forventer at besøge 11 psykiatriske afdelinger i løbet af 2021. Hvis covid-19-restriktioner ikke tillader fysiske besøg, vil tilsynsbesøg blive gennemført virtuelt eller delvist virtuelt.

- Psykiatriske patienter befinder sig ofte i en sårbar situation, og de kan blive udsat for meget indgribende foranstaltninger. Og det er derfor vigtigt, at der også er fokus på at overholde deres rettigheder, siger Niels Fenger.

ak

https://www.dknyt.dkartikel/her-vil-ombudsmanden-holde-saerligt-oeje-i-aar