DK Nyt
Her finder du de gode eksempler på integration

Her finder du de gode eksempler på integration

Ny vidensportal samler og systematiserer viden om integration i kommunerne
24. JUN 2011 7.49

Integrationsministeriet lancerer ny vidensportal 'Integrationsviden > Viden der virker'. Med lanceringen af en let tilgængelig onlineportal som en del af nyidanmark.dk stiller Integrationsministeriet skarpt på en systematisk indsamling af viden om integration, der virker.

En lang række videnscentre producerer løbende masser af viden inden for integrationsområdet. Og nu samler, koordinerer og formidler 'Integrationsviden' denne ekspertise, så den kan findes og anvendes i praksis.

På 'Integrationsviden' finder brugerne viden, værktøjer og erfaringer, der i praksis har vist sig effektive at anvende i en målrettet integrationsindsats. Brugerne kan endvidere danne sig et overblik over relevante arrangementer, aktører og netværk på integrationsområdet.

Integrationsviden henvender sig primært til kommunale medarbejdere på integrationsområdet, men kan også bruges af andre aktører, der arbejder med integration.

Tæt samarbejde med videnscentre
Et netværk af samarbejdende videnscentre og praktikere bidrager løbende med indsendelse af materialer til portalen. Desuden arbejder 'Integrationsviden' systematisk med at formidle erfaringer fra projekter, som er støttet af Integrationsministeriet.

Etableringen af 'Integrationsviden' sker som en del af indsatsen 'Viden der virker'. Initiativet er en del af satspuljeaftalen fra 2008, hvor der blev der afsat 13 mio. kr. til at begynde en opsøgende indsamling og formidling af viden om integration. 'Integrationsviden' udvikles i samarbejde med en styregruppe af eksterne repræsentanter.

Find 'Integrationsviden' på http://www.nyidanmark.dk/integrationsviden

 

https://www.dknyt.dkartikel/her-finder-du-de-gode-eksempler-paa-integration