DK Nyt
Hensyn til fugle hiver godkendelsen væk under Danmarks største vindmøllepark
Danmarks største vindmøllepark er ikke bygget på et lovligt grundlag.
Foto: Vindpark Thorup-Sletten

Hensyn til fugle hiver godkendelsen væk under Danmarks største vindmøllepark

Mangel på viden om påvirkning af fuglearterne blå kærhøg og rørhøgs levevilkår får Planklagenævnet til at erklære miljørapport og lokalplaner for møllepark på nordjyske Thorup-Sletten ugyldige.
10. MAR 2021 12.37

Det blev fejret med prompt og pragt, da vindmølleparken på Thorup-Sletten på grænsen mellem Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner blev indviet i september sidste år.

Vindmølleparken har en kapacitet på 77 MW og består af 18 stk. Siemens SWT 130 4,3 MW-vindmøller, som kan levere strøm til 65.000 nordjyder, hvilket gør den til Danmarks største onshore vindmøllepark.

- Det gør mig både som erhvervsminister og nordjyde rigtig stolt, at Nordjylland nu kan prale af at have Danmarks største landvindmøllepark, sagde erhvervsminister Simon Kollerup (S) ved indvielsen.

Men der er måske ikke så meget grund til at være stolt. For vindmølleparken er opført på et ugyldigt grundlag. Det fremgår af en afgørelse fra Planklagenævnet. 

"Planklagenævnet ophæver miljørapporten til Jammerbugt Kommunes lokalplan nr. 03-001, samt Vesthimmerlands Kommunes kommuneplantillæg nr. 09-316-49 og lokalplan nr. 1065. Nævnet ophæver desuden Jammerbugt Kommunes lokalplan nr. 03-001. Det betyder, at miljørapporten og lokalplanen ikke længere gælder," lyder afgørelsen fra Planklagenævnet. 

Manglende viden om fuglepåvikrning

Årsagen til ophævelsen skal især findes i, at der ifølge Planklagenævnet ikke er taget hensyn til fuglene blå kærhøg og rørhøg.

Fuglene er observeret i et fuglebeskyttelsesområde, der ligger ca. 3,5 km fra møllerne og er udpeget som fokusarter, hvis levevilkår en miljørapport skal tage med i betragtningerne.

Det har dog ikke været tilfældet i undersøgelserne til vindmølleprojektet på Thorup-Sletten, og kommunerne har et redegjort for, hvorfor man har udeladt fuglene i miljørapporten. Det får nu konsekvenser for hele arbejdet, der er gjort omkring godkendelsen.

"Planklagenævnet finder, at der foreligger en retlig mangel ved konsekvensvurderingen, idet denne ikke indeholder fuldstændige, præcise og endelige konstateringer og konklusioner, der kan fjerne enhver rimelig videnskabelig tvivl, set i forhold til påvirkningen af rørhøg," står der i Planklagenævnets rapport. Den samme ordlyd har kritikken af miljørapportens vurdering af påvirkningen af blå kærhøg levevilkår.    

Udover bekymringen for blå kærhøg og rørhøg påpeger Planklagenævnet også, at miljørapportens konklusioner i forhold til fortrængning i zonen omkring fuglebeskyttelsesområde er udokumenterede, hvorfor disse også skal undersøges nærmere.

Godkendelser må gå om

Hvis Vindpark Thorup-Sletten skal lovliggøres, skal de to kommuner starte helt forfra med processen. Det betyder, at der skal laves nye miljøvurderinger og lokalplaner. I den forbindelse skal en række forhold tages med i betragtningen, skriver Planklagenævnet i afgørelsen 

DK Vindkraft arbejder på at få en kommentar fra Eurowind og de involverede kommuner.

Du kan læse hele Planklagenævnets afgørelse her.

https://www.dknyt.dkartikel/hensyn-til-fugle-hiver-godkendelsen-vaek-under-danmarks-stoerste-vindmoellepark