DK Nyt

Hemmeligholdt rapport placerer vindmøllepark i vigtigt fugleområde

SF's naturordfører vil have miljøminister til at svare på, hvorfor rapport ikke er blevet udleveret.
6. JUL 2020 12.58

En hidtil hemmeligholdt rapport sår tvivl om grundlaget for en kommende vindmøllepark ved Omø mellem Sjælland og Lolland, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Foreningen er kommet i besiddelse af rapporten fra 2016, der udpeger området i Smålandsfarvandet, som er et vigtigt fugleområde.

- Det er chokerende, at en så væsentlig faglig rapport ikke bringes til offentlighedens kendskab og deles med Folketinget og myndigheder, der igen og igen efterspørger disse vurderinger, siger biolog Knud Flensted.

Rapporten er udarbejdet af Aarhus Universitet, der gennem en lang årrække har fungeret som videnskabelig rådgiver for Miljøministeriet.

Styrelse afviser kendskab

Energistyrelsen gav i maj i år tilladelse til forundersøgelser af området, hvor mølleparken med 80 vindmøller skal placeres. Styrelsen har over for DOF afvist at kende til rapporten.

Dermed har oplysningerne om områdets betydning for fuglelivet ifølge DOF ikke været en del af beslutningsprocessen. Dermed har oplysningerne om områdets betydning for fuglelivet ifølge DOF ikke været en del af beslutningsprocessen.

Smålandsfarvandet er et vigtig levested for dykænder og andre vandfugle. DOF forudser en nedgang for bestanden af dykandearter og den fåtallige gråstrubede lappedykker, hvis mølleparken bliver en realitet.

Ordfører fik afslag på udlevering

SF's naturordfører, Anne Valentina Berthelsen, har tidligere forespurgt miljøminister Lea Wermelin (S) om udlevering af rapporten. Hun fik afslag. Ordføreren siger, at hun nu vil tage sagen op over for ministeren igen.

- Jeg kan ikke se, hvad der skulle være grunden til at skjule rapporten. Jeg forstår godt, at ornitologerne får mistanke om, at der er noget galt.

- Jeg synes, at ministeren bør udleveret den rapport, så vi kan tage ordentlig stilling i sagen, siger hun til Ritzau.

Ritzau

https://www.dknyt.dkartikel/hemmeligholdt-rapport-placerer-vindmoellepark-i-vigtigt-fugleomraade