DK Nyt
Helt nye metoder til at fastholde unge i uddannelse testes i Vejle

Helt nye metoder til at fastholde unge i uddannelse testes i Vejle

Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og vejen til succes går via teater, mobiltelefoner og facebook. Nu får Vejle besøg af udenlandske samarbejdspartnere for at gennemføre en pilottest af en nyudviklet metode til vejledning

VEJLE: I november 2010 påbegyndte Videnscenter for Integration (VIFIN) og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Vejle (UU Vejle) projektet 'Forum Theatre'. Det er støttet af EU's Leonardo da Vinci Vidensudviklingsprogram - et forsøg på at kombinere teater, læring gennem mobiltelefoner og webbaserede medier.

Projektet er en moderne tilgang til uddannelsesvejledning af unge i Vejle og skal modvirke det høje uddannelsesfrafald blandt unge. Gennem projektet vil vejledere og undervisere på træningskurser få en række nye kompetencer og redskaber, der kan få unge til at italesætte deres problemer og blive mere bevidste og afklarede omkring deres evner og uddannelsesvalg og motivere unge til at færdiggøre deres uddannelse.

Det grundlæggende udviklingsarbejde er nu afsluttet, og pædagogikken og metoden står for at skulle testes. Derfor mødes VIFIN og UU Vejle med deres samarbejdspartnere, London Borough of Hammersmith og Fulham og University of Applied Science i Helsinki, i Vejle 17-18. marts og afprøver vejledningsmetoden.

Udover at forbedre organisationernes evne til at træne vejledere og undervisere i brugen af forumteater, vil testen også danne grundlag for en debat om eventuelle forbedringer af efterårets træningskurser.

Mødet er derfor med til at skabe et solidt fundament og afsæt for den næste fase i projektet; implementeringen og udbredelsen af vejledningsmetoden.

Vejles borgmester og VIFINs bestyrelsesformand Arne Sigtenbjerggaard (V) har sagt, at 'vi forestiller os, at Forum Teatre projektet kommer til at spille en vigtig rolle i folkeskolerne, særlig i vores Skolen I Bevægelse initiativ'.

Som et led i sparringen, om hvorledes forumteater kan udbredes, vil projektets partnere i forbindelse med deres besøg holde et møde med borgmesteren.

Forum Teatre - den Innovative Vejledning
Sigtet med forumteater er at træne og forberede de unge til bedre at kunne overskue og håndtere deres individuelle problemer og foretage vanskelige valg. Erfaringer fra blandt andet Nordirland viser netop, at forumteater medfører mere selvsikre, forstående unge, der er i stand til at udtrykke sig bedre.

Til forskel fra det traditionelle teater, skaber denne teaterform en historie med udgangspunkt i de unges egne dilemmaer eller vanskelige situationer og improviserer sig frem til handlingen, ved at forholde sig til de unges egne erfaringer. De unge inddrages aktivt i stykket ved skiftevis at agere skuespillere og være iagttagere, der kommer med løsningsforslag og får afprøvet alternative handlemønstre til handlingsforløbet.

Man nedbryder altså skellet mellem scenen og salen for at ophæve de unges position som observatører til i stedet at være aktører, og dermed skabes et slags lukket laboratorium. Her kan de unge konfrontere deres faktiske bekymringer i trygge rammer ved at nuancere og reflektere over egne følelser og reaktioner. Og det foranlediger selverkendelse og en debat i øjenhøjde!

Dette projekt vil også inddrage mobillæring og sociale medier for at nå ud til de unge. Det er medier, som de benytter sig af i hverdagen, og som VIFIN har opbygget stor ekspertise indenfor.

Temamøde og Kurser i Vejle
Et indledende temamøde om forumteater med deltagelse af den internationalt anerkendte forumteater-udøver, Katrin Byréus fra Sverige, holdes i Vejle 17. maj 2011. Træningskurser for vejledere og undervisere i brugen af forumteater forventes i september 2011.

https://www.dknyt.dkartikel/helt-nye-metoder-til-at-fastholde-unge-i-uddannelse-testes-i-vejle