Juelsminde by ligger lavt - ude på den lyseblå spids i den røde cirkel.

Hedensted tager første skridt til digeprojekt i Juelsminde

Flere end 1.100 berørte borgere, foreninger og virksomheder skal finde frem til udformning, udbygningstakt og finansiering.
28. JAN 2019 15.15

HEDENSTED: Langs kysterne over hele landet er det på dagsordenen og nu også i Juelsminde: Hvordan beskytter de mest udsatte områder sig mod stigende vandstande og hyppigere oversvømmelser som konsekvens af klimaforandringerne?

Juelsminde er med blandt de nu 14 områder, som Kystdirektoratet har udpeget i hele landet, hvor risikoen for ekstreme oversvømmelser er størst i fremtiden. Udover udsigten til flere situationer med ekstrem højvande, må beboerne også indstille sig på, at grundvandsstanden i de kystnære områder vil stige.

Et kommende digeprojekt - igangsat af Hedensted Kommune, der også selv er grundejer i området - tager udgangspunkt i, at de flere end 1.100 borgere, virksomheder og foreninger i fællesskab skal finde frem til den løsning, som byens fremtid skal basere sig på, hvilken udbygningstakt et anlæg skal udføres i, og hvordan den skal finansieres.

Selve byen er i dag beskyttet af et dige, der ligger i kote 2,3, men skal hæves for at kunne beskytte mod fremtidens højvande, fremgår det af en video udarbejdet af det midtjyske, EU-støttede projekt Coast to Coast Climate Challenge, forkortet C2C CC.

I den foreløbige udpegning af deltagere i et kommende digelag har kommunen udpeget de 1.130 ejendomme, der ligger tættest på havet, og som alle er placeret højst 2,5 meter over havets overflade. Alle berørte mødes tirsdag i denne uge til det første borgermøde om sagen og for i første omgang at udpege en foreløbig styregruppe.


Sådan har kommunen skrevet til de berørte borgere:

 • Er der pligt til at danne et digelag?
  Ja. Det skal til for at grundejerne selv kan bestemme, hvordan de vil forhindre fremtidige oversvømmelser. Digelag er beskrevet i kystbeskyttelsesloven og er en kendt og afprøvet metode.
 • Hvad koster et dige rundt om hele kysten?
  Et anerkendt rådgivende firma har lavet et forslag til 23 mio. kr. Digelaget bestemmer selv, om det vil gøre brug af den løsning.
 • Hvem skal betale?
  Som udgangspunkt de grundejere, der opnår beskyttelse eller anden fordel ved projektet. Den endelige fordeling vil der blive taget stilling til i samarbejde mellem digelaget og Hedensted Kommune.
 • Hvad er Hedensted Kommunes rolle?
  Hedensted Kommune ejer mange grunde i det berørte område og er også medlem af digelaget. Hedensted Kommune stiller derudover en sagkyndig medarbejder til rådighed for digelaget. Opstår der uenighed i digelaget, kan byrådet træffe afgørelser.
 • Hvad skal styregruppen lave?
  Vedtægter for digelaget, indkaldelse til stiftende generalforsamling. Når digelaget er stiftet, får digelagets bestyrelse det fulde ansvar.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/hedensted-tager-frste-skridt-til-digeprojekt-i-juelsminde