DK Nyt

Plads til forbedring:
Handleplan klar for flere kritiserede Aarhus-plejehjem

Sagerne om klager over Aarhus-plejehjem hober sig op. Senest om Skæring Plejehjem, hvor 31 pårørendes klage endte i et møde i sundheds- og omsorgsudvalget onsdag.

AARHUS: Pårørende til beboere på Skæring Plejehjem i Aarhus har i tre år prøvet at råbe ledelsen op og rette op på forholdene. Da de ikke har følt sig hørt, gik de direkte til byrådet. Det kulminerede i går med et ekstraordinært møde i kommunens sundheds- og omsorgsudvalg.

Her fik udvalget en grundig orientering om, hvordan status på arbejdet er pt. Det fremgår af dagsordenen. Blandt andet orienterede konsulentfirmaet for sit arbejde. Det fremgår også, at rådmanden har modtaget henvendelser tilbage fra 2017 til slutningen af juni i år, hvor de 31 pårørendes henvendelse landede og blev genstand for gårsdagens møde.

Det kom der en række beslutninger ud af, fortæller formand Lone Hindø (S) til Jyllands-Posten.

- Vi opfordrer til, at der arbejdes med tydelige aftaler mellem pårørende, beboere og medarbejdere. Udvalget er kun rådgivende, men vi stiller spørgsmålet, om det er muligt at inddrage udvalget i dialog med borgere i sådanne situationer fremadrettet. Vi opfordrer også til, at vi ser Skæring Plejehjem sammenholdt med problemerne på Kongsgården og Demenscentrum Aarhus. Vi opfordrer til, at man beder det eksterne firma om at se på lighedspunkter og fælles spor. Det er virkelig interessant, om der er noget fælles de her tre steder imellem, siger formanden for sundheds- og omsorgsudvalget til JP.

Hun henviser til de verserende sager med pårørendes henvendelser og klager om Kongsgården og Demenscentrum.

Corona skabte større usikkerhed

På dagsordenen var desuden en seks siders status og handleplan om plejehjemmet.

Heraf fremgår det blandt andet, at der er indført flere opfølgningsmøder, 'da dialogen om kommunikation og samarbejde ikke fik opmærksomhed'. Første møde blev udskudt til starten af juni. Her kom det blandt andet frem, at det var de pårørendes opfattelse, at ledelsen udformede retningslinjerne, snarere end at de nationale retningslinjer fulgtes.

Da plejehjemmet lukkede pga. coronakrisen, kunne de pårørende ikke følge med i, om de indgåede aftaler blev overholdt. Det har udløst stor utilfredshed fra de pårørende, som ikke har tillid til, at hverdagen på plejehjemmet er justeret efter de påklagede punkter. Det blev besluttet at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne.

Handleplanen består af fem spor med underpunkter: beboersamarbjede, pårørendesamarbejde, medarbejderspor, kvalitet og borgersikkerhed samt udviklings-/konceptspor.

Status på Demenscentrum

Sidste punkt på gårsdagens dagsorden var vedr. den aktuelle status på påbuddet af 13. maj til Demenscentrum. Påbuddet skyldtes blandt andet uro på centret og journalføring.

Derfor har 62 pct. af medarbejderne fået undervisning i magtanvendelse og korrekt dokumentation. Alle forventes at have fået det ved udgangen af september. Desuden er alle sager gennemgået i Cura, og medarbejdere har fået sidemandsoplæring i journalføring i programmet.

Styrelsen har varslet tilsyn igen 27. august. Frem mod det arbejdes der efter en handleplan ud fra styrelsens målepunkter.

 

Se hele listen over henvendelser vedr. Skæring Plejehjem 2017-2020.

https://www.dknyt.dkartikel/handleplan-klar-for-flere-kritiserede-aarhus-plejehjem