DK Nyt

Haderslev Byråd i sjælden forbrødring om budgetaftale

30 af 31 står bag budgetaftale med velfærd, vækst og økonomisk polstring.
21. SEP 2020 13.26
TEMA: Budget 2021

HADERSLEV: Man skal tilbage til 2015 for at finde en bredere budgetaftale i Haderslev, end den der netop er indgået for 2021. Dengang stod alle i byrådet bag 2016-budgettet, siden har der været flere rene blå budgetaftaler, men i år mangler kun Enhedslistens ene mandat.

Budgetaftalen for 2021 bygger på det råderum, som er fulgt med udligningsreformen, og fordeler pengene i tre spor: velfærd, vækst og polstring af den kommunale økonomi.

Velfærden tilgodeses især med demografiregulering og anlægsinvesteringer, væksten ligeledes med anlæg inden for blandt andet infrastruktur, og økonomien med etablering af reservebuffere på en række driftsområder. Alle oprettes centralt under økonomiudvalget, ikke under de enkelte fagudvalg.

Parterne bag budgetaftalen er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale, Liberal Alliance, De Konservative, SF og Slesvigsk Parti samt løsgænger Mogens Rerup (eks-EL), i alt 30 af 31 mandater med kun Enhedslistens ene udenfor. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt i Haderslev Byråd 6. oktober.

 

Se budgetaftalen.

 

OPDATERING: SF var ved en fejl faldet ud af opremsningen af aftalepartier. Tilføjet.

https://www.dknyt.dkartikel/haderslev-byraad-i-sjaelden-forbroedring-om-budgetaftale