Guldborgsund forsøger at reducere pris for digeprojekt

Billigere sluseprojekt ved Sakskøbing: Kommunen beder nu Økonomi- og Indenrigsministeriet om lov til at kunne tilbagebetale et lån over 50 år i stedet for over 25 år.
19. FEB 2019 15.19

GULDBORGSUND: En plan for et sluseprojekt med højvandssikring i Sakskøbing skal her i foråret i fire ugers høring blandt de berørte lodsejere. Guldborgsund Kommune arbejder på at gøre det billigst muligt for grundejerne.

Ifølge kystbeskyttelsesloven er det grundejerne selv, der skal finansiere projektet, som skal forhindre oversvømmelser som dem, Sakskøbings beboere kom ud for under stormen Bodil i 2013 og Alfrida i 2018-2019.

Projektet har været på tegnebrættet gennem et par år, og senest har Orbicon rettet det første skitseprojekt til, så gennemsejlingsbredden for slusen blev reduceret fra 10 til 7,5 meter.

Det fik ifølge de kommunale udvalgsreferater dog ikke anlægsomkostningerne væsentligt nedad. Men administrationen arbejder fortsat på at opnå en optimal finansieringsmodel for at nedbringe omkostningerne for de enkelte grundejere.
 
Det afgørende for prisen for den enkelte er også, hvor lang tid betalingstiden er for det lån, som det lovpligtige kystbeskyttelseslag skal optage. Efter lånebekendtgørelsen må betalingstiden for et lån til et kystbeskyttelsesanlæg, som kommunen stiller lånegaranti for, højst være 25 år.

Men da levetiden for sluse og diger i Sakskøbing forventes at være over 50 år, er der mulighed for at søge dispensation hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, så betalingstiden i bedste fald kan øges op til anlæggets levetid. En dispensation vil kunne reducere prisen for en part med op til 32 pct. i den årlige betaling.


 
 

https://www.dknyt.dkartikel/guldborgsund-forsger-at-reducere-pris-for-digeprojekt