Grusgrave kan ofte være gevinst for naturen

KORT NYT27. FEB 2019 8.42

HOVEDSTADEN: Region Hovedstaden har med en ny råstofplan kig på 23 nye grave- og interesseområder for udvinding af grus og sand i Nordsjælland fordelt på ni kommuner. Mange steder betyder de udpegninger protester fra naboer og organisationer, men samtidig kan grusgrave være en gevinst for naturen, lyder det fra Danmarks Naturfrednings hovedkontor.

Sker råstofudgravningen på landbrugsjord, er der potentiale for at skabe værdifulde naturområder, der virker som en magnet for insekter og planter, som ikke trives på næringsrig og gødet jord.

- Man er blevet mere opmærksom på ikke at efterbehandle udtømte grusgrave med næringsholdig jord, hvilket betyder, at mange grusgrave er i dag er værdifulde, næringsfattige naturområder, som kan tiltrække sjældnere arter, siger Jan Pedersen, der rådgiver om naturklagesager og råstofplaner for Danmarks Naturfredningsforening til Frederiksborg Amts Avis.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/grusgrave-kan-ofte-vaere-gevinst-for-naturen