Grundvand varmer boliger op i Høje-Taastrup

Høje-Taastrup Fjernvarme har fået dispensation til en eldreven varmepumpe, der udnytter varme fra grundvand og kan afhjælpe fugtproblemer i lokale kældre.
1. FEB 2019 9.36

HØJE-TAASTRUP: Der er bæredygtighed, økonomi og miljøgevinst i det varmepumpeanlæg, Høje Taastrup Fjernvarme netop har indviet. Anlægget pumper årligt knap en million kubikmeter grundvand op, udvinder varme til fjernvarme og leder det afkølede grundvand ud i Mølleåen og videre ud i Køge Bugt, oplyser Dansk Fjernvarme.

Det særlige ved anlægget er, at vandet fjernes fra området og ledes ud i Mølleåen og videre ud i Køge Bugt efter brug. Det har den sideeffekt, at grundvandsstanden falder, som formentlig hjælper husejere i området, der har fugtproblemer i kældrene.

- For os handler det om, at projektet er en miljøgevinst, som samtidig er rentabel. Ifølge vores beregninger er investeringen tjent hjem på 11 år, og da anlægget har en levetid på mindst 20 år, er det en rigtig god business case for os. Ved etablering af anlægget får vi samtidig realiseret næsten et års energibesparelser, som vi – i lighed med andre energiselskaber – er pålagt af myndighederne, siger direktør Astrid Birnbaum.

Høje Taastrup Fjernvarme opbygger kompetencer om teknologien og kan muligvis udvide anlægget med endnu en varmepumpe eller bygge flere anlæg.

Energistyrelsen har givet dispensation til anlægget, da Høje Taastrup Fjernvarme er underlagt kraftvarmekravet og derfor ikke kan sætte varmepumper op uden særlig tilladelse.

  • Høje Taastrup Fjernvarme får varme fra Avedøreværket produceret på biomasse og forbrændingsanlæggene Vestforbrænding og ARGO. 
  • Anlæggets varmepumpe har en effekt på 1,5 MW og producerer årligt cirka 10.000 MWh, som svarer til 2 pct. af fjernvarmeforbruget i Høje-Taastrup.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/grundvand-varmer-boliger-op-i-hje-taastrup