DK Nyt
Greve viser miljøministeren klimatilpasning

Greve viser miljøministeren klimatilpasning

Var en af de første kommuner, der fik klimaforandringerne at føle og er i dag langt fremme med tilpasninger til først og fremmest de større regnmængder
16. JAN 2012 16.19

GREVE: Greve mærkede som en af de første kommuner i Danmark konsekvenserne af de globale klimaforandringer, da den i 2002 og 2007 blev ramt af store skybrud. Greve var også en af de første kommuner til at reagere på klimaforandringerne ved bl.a. at gennemføre klimatilpasning af afstrømningssystemerne og at udarbejde beredskabsplaner.

Ved at gå foran i forhold til mange andre kommuner har Greve Kommune og Greve Solrød Forsyning høstet erfaringer, som mandag blev præsenteret for miljøminister Ida Auken (SF).

- I Greve Kommune har vi nu i flere år prioriteret og systematisk arbejdet med klimatilpasning, hvilket har gjort, at vi i dag har en mindre oversvømmelsesrisiko. Vi forventer inden 2020 at opnå en øget kapacitet på vandløb, regnvands- og afløbssystemet, så vi i højere grad vil kunne afværge fremtidige negative konsekvenser af ekstrem regn, siger borgmester Hans Barlach (K) og fortsætter:

Blandt de erfaringer, som Greve Kommune har præsenteret miljøministeren for er, at klimatilpasning, miljø og forbedring af rekreative områder ofte med fordel kan følges ad:

- Vores systematiske arbejde med klimatilpasning har givet os viden om, hvilke tiltag der skal til for at reducere oversvømmelser ved meget regn, og vores måleprogram giver os overblik over situationen, når det regner og mulighed for at fokusere på de mest kritiske steder i systemet. Alarmer på målingerne giver tryghed i situationen, siger Birgit Paludan, civilingeniør i Greve Solrød Forsyning.

- Når vi klimatilpasser afstrømningssystemerne, fokuserer vi fx ikke bare på at opnå bedre afstrømning fra byen men også på bedre miljø- og rekreative forhold. Det giver god mening også i forhold til økonomien: våde enge langs vandløbene og bassiner i grønne områder er i de fleste tilfælde billigere og bedre end traditionelle betonbassiner i byen.

Miljøminister Ida Auken lancerede under sit besøg i Greve det første af en række værktøjer, Klimameteret, som kan hjælpe kommunerne til at få et hurtigt overblik over de metoder, der findes til oversvømmelses- og risikokortlægning. Klimameteret er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af DANVA's 'Klimakogebog' og er gjort interaktiv på klimatilpasning.dk. Klimakogebogen er udviklet i et samarbejde mellem Greve Solrød Forsyning, VandCenter Syd, DHI og Krüger.

mou

Greve Kommunes plan for klimatilpasning kan ses her

Billede: Borgmester Hans Barlach (K) og miljøminister Ida Auken (SF) får demonstreret måleudstyr til klimatilpasning af Ulrik Thygesen, Greve Solrød Forsyning

 

https://www.dknyt.dkartikel/greve-viser-miljoeministeren-klimatilpasning