DK Nyt

God tone og respekt - og det modsatte

Flere gør opmærksom på dårligt arbejdsmiljø i byrådene, og 35 pct. tilkendegiver i en undersøgelse, at de har oplevet chikane fra en kollega.

"Vi anerkender og viser respekt for andres holdninger. Vi er valgt til at være uenige, og vi har et fælles ansvar som bestyrelse for hele koncernen."

Sådan lyder det i Solrød Kommunes "Kodeks for godt byrådskab". Rundt i kommunerne er der forskellige kodeks for byrådenes samarbejde, og hvordan man omgås hinanden med en god tone og respekt.

Sådan står det dog ikke til alle steder, og flere oplever et hårdt arbejdsmiljø. Senest har det hårde miljø fået betydning for Venstre i Randers. Her har Christian Brøns trukket sig som partiets spidskandidat og er slet ikke at finde på stemmesedlen ved KV21. Han har oplevet en usund kultur i byrådet og har efter overvejelser besluttet, at han ikke vil fortsætte i noget, der er usundt.

Den opfattelse af byrådenes arbejdsmiljø er Christian Brøns ikke alene om. Det viser svar fra 686 kommunalpolitikere i en undersøgelse, DR har foretaget blandt alle landets medlemmer af byråd og kommunalbestyrelser. Her svarer 35 pct., at de har oplevet chikane fra en byrådskollega i indeværende valgperiode. En af dem er Emil Blücher (LA), der er valgt i netop Solrød, hvor der ellers skulle være "respekt for andres holdninger".

Over for DR fortæller Emil Blücher, at han ikke havde stillet op til byrådet, hvis han havde kendt til arbejdsmiljøet. Blücher har oplevet at få beskeder fra en byrådskollega, som "Grow up og tag ansvar eller skru ned", "Denne gang sætter du dig HELT ind i tingene, inden du pisser på det øvrige byråd", og "Du er, i mine øjne, populistisk, uansvarlig og uanstændig". For Blücher har det hårde arbejdsklima bl.a. ført til stress.

Lokale indsatser

En, der tidligere på året har trukket sig fra byrådet pga. et hårdt arbejdsmiljø, er Hans Odder (K) i Solrød. Han stoppede tidligere end planlagt, da han oplevede en negativ tone i byrådet og på de sociale medier. Han stod ellers bag de beskeder, Emil Blücher har modtaget og oplevet som chikane og en del af det hårde arbejdsmiljø.

Det samme gør sig gældende i Hjørring, hvor Sven Bertelsen (Lokallisten Hjørring) efter 29 år i byrådet har valgt ikke at genopstille ved KV21 pga. den hårde tone og en undertone af sognerådspolitik. Han oplever, at der fortsat er stor splittelse efter kommunalreformen fra 2007, og at dele af Hirtshals og Hjørring bekriger hinanden og benægter beslutninger.

Det hårde arbejdsmiljø er flere steder kommet på dagsordenen. Lige som i Solrød er der vedtaget forskellige kodeks i mange andre kommuner som fx Randers, Hørring, Haderslev og Odense. Det er dog ikke altid, det bliver vedtaget uden skepsis. Da der blev vedtaget et kodeks i Odense, udtalte Tommy Hummelmose (K), der selv stemte for, til TV2 Fyn, at han ikke synes, at "ord på et papir ændrer noget", og at man ikke "kan skrive sig ud af problemet".

Advarsler og karantæne

Udover adfærdskodeks for opførsel og samarbejde, er der nogle steder taget andre initiativer. Tidligere i år besluttede byrådet i Greve, at byrådsmedlemmer og -kandidater ikke må kommentere på kommunens Facebookside eller lede til politisk debat, da siden er til for at informere borgere og ikke en hård debat. Den hårde tone gør sig nemlig ikke kun gældende i byrådssalen.

I Hillerød har byrådets partier sammen oprettet Facebookgruppen "Demokrati i Hillerød", der siden maj har fået 476 medlemmer. Alle partier har en administrator i gruppen, der skal skabe en sund debat.

De sørger for, at den gode tone og gruppens enkle regler bliver overholdt. Det går på, at alle politiske opslag er velkomne, og at man kun må skrive om emnet og ikke personer. Hvis det ikke overholdes, kan administratorgruppen tildele et gult kort, og hvis det sker igen, får man et rødt kort samt tre måneders karantæne fra gruppen.

https://www.dknyt.dkartikel/god-tone-og-respekt-og-det-modsatte