DK Nyt
Gentoftes politikere anlægger sag mod regeringen

Gentoftes politikere anlægger sag mod regeringen

Flertal i kommunalbestyrelsen besluttede mandag aften at den manglende VVM-undersøgelse af trængselsringens konsekvenser skal bedømmes af retten
31. JAN 2012 14.42

GENTOFTE: Med 14 stemmer for og fem imod vedtog kommunalbestyrelsen at anlægge sag mod regeringen. Det usædvanlige skridt er en udløber af den heftige diskussion om regeringens planlagte trængselsring, som Gentofte mener, vil påføre kommunen og dens borgere en række alvorlige gener.

Transportministeren har i løbet af debatten gjort klart, at regeringen ikke agter at få lavet en egentlig VVM-redegørelse for projektet, fordi der er undersøgt tilstrækkeligt om ringens miljømæssige og andre konsekvenser. Dén udtalelse har altså nu ført til, at regeringen bliver trukket i retten.

Kommunalbestyrelsens flertal, bestående af Venstre, Konservative og Radikale, vedtog fire punkter, hvor punkt tre lyder:

'At Gentofte anlægger sag mod regeringen med henblik på at domstolene til at fastslå regeringens pligt til at få udarbejdet en egentlig VVM redegørelse i overensstemmelse med dansk- og EU-lovgivning, idet det er Gentofte Kommunes opfattelse, at den foreliggende miljøundesøgelse ikke opfylder lovgivningen på området, og idet transportministeren har bekræftet, at regeringen ikke vil lave en egentlig VVM redegørelse.'

Socialdemokrater og SF stemte imod. De to partier er enige med de øvrige i, at Gentofte ikke må forvandles til en stor parkeringsplads for pendlere, der vil undgå at betale afgift i strængselsringen. Men de mener, det kan løses med brug af licenser for kommunens beboere og forretningsdrivende.

De to partier har desuden tillid til, at regeringen får foretaget de miljøundersøgelser, der er påkrævede. Og finder de ikke de udgifter, der vil være forbundet med en sådan retssag for rimelige at afholde.

'Vi stiller os uforstående overfor, at borgmesteren aldrig har indgået i en konstruktiv dialog om trængselsafgift, men i stedet vælger konfrontatorisk at tage skridt til en retssag', fik S-SF indført i kommunalbestyrelsens protokol.


Desuden mener S og SF, at   

https://www.dknyt.dkartikel/gentoftes-politikere-anlaegger-sag-mod-regeringen