DK Nyt
Gentofte tillader Skype-møder

Gentofte tillader Skype-møder

Kommunen har godkendt, at medlemmerne af kommunalbestyrelsen kan deltage i udvalgsmøder via Skype
3. MAJ 2012 14.15

GENTOFTE: Som den første kommune i landet tillader Gentofte nu, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan deltage i udvalgsmøder over Skype – forudsat at de har lovligt forfald og derfor ikke kan møde op fysisk.

Kommunalbestyrelsen har enstemmigt vedtaget at gennemføre en forsøgsordning med Skype-deltagelse i de stående udvalg og møderne i økonomiudvalget resten af 2012 for de medlemmer, der lovligt har meldt afbud til de pågældende møder.

- Det er en styrkelse af den demokratiske proces, at medlemmerne nu kan deltage i møderne, selvom de ikke kan være fysisk tilstede. Vi åbner op for det, fordi det er bedre at være med på Skype end slet ikke at deltage, siger borgmester Hans Toft (K).

Deltage i debat
Ha pointerer, at ordningen betyder, at flere medlemmer får mulighed for at deltage i den politiske debat, så flest mulige politiske synspunkter er repræsenteret.

Forsøgsordningen kører året ud og derefter evalueres politikernes erfaringer med, at nogle medlemmer har deltaget på møder via Skype.

- Vi skal vurdere, hvad Skype-brugen betyder for den politiske dialog og debat. Vi er naturligvis alle enige om, at det stadig er bedst at være fysisk til stede på møderne, men det er givtigt, at man kan være med til møderne, selvom man sidder et andet sted geografisk, siger Hans Toft.

Lovlige grunde til et afbud til møderne i fagudvalgene og økonomiudvalget er sygdom og varetagelsen af politikernes civile jobs.

tsp

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/gentofte-tillader-skype-moeder