DK Nyt

Gennembrud for digitale hjælpemidler under coronaen

Både større forståelse og større efterspørgel fra borgerne.

Vilkårene under corona har betydet et gennembrud for digitale hjælpemidler. Flere ældre, handicappede eller socialt udsatte har fået besøg via en skærm, genoptræning, rehabilitering og anden træning er i højere grad end normalt foregået digitalt, og også borgernes efterspørgsel på de digitale ydelser er blevet større.

Det fremgår af en en ny Momentum-analyse på baggrund af en undersøgelse fra KL’s Center for Velfærdsteknologi

I undersøgelsen svarer 59 pct. af kommunerne, at coronaen betød flere skærmbesøg hos borgere, mens 27 pct. oplevede uændret niveau. I 67 pct. af kommunerne betød coronaen flere forløb med digitalt understøttet træning af borgere, mens 22 pct. oplevede uændret niveau.

- Vi kan mærke, at borgerne har en meget større forståelse for skærmbesøg og mulighederne i det, og deres digitale parathed er blevet øget. Tidligere oplevede vi ofte, at borgerne var et stort spørgsmålstegn, når vi nævnte skærmbesøg, og så en større modvillighed fra dem selv, pårørende og medarbejdere, der slet ikke mente, at det var en mulighed. Det er helt tydeligt, at corona har haft en betydning for den bevægelse, siger eksempelvis projektleder Louise Nors Hansen fra Afdeling for Digitale Projekter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

Stort potentiale

- I foråret så vi, at der var borgere, der på trods af, at de havde et behov for hjælp, meldte den fra i perioder, fordi de var bange for at blive smittet. Det betød, at de var meget motiverede for andre løsninger som skærmbesøg, hvis det gav mening, fortæller afdelingschef Aase Koch fra Pleje & Omsorg i Tønder Kommune.

Skærmløsninger blev især brugt, når det handlede om at hjælpe borgeren med at tage sin medicin, selv at dosere den, eller ringe op efter et bad, hvis borgeren var nervøs for at falde og ligge alene hen.

- I alle de tilfælde, hvor vores hjælp handlede om at understøtte borgeren til at selv at gøre noget, afsøgte vi muligheden for at gøre det via skærm. Der var en oplagt mulighed at gribe. Jeg tror, at der er et større potentiale end vi udnytter, og noget af begrænsningen ligger hos os selv. Det sidste år har vist os, at ting kan lade sig gøre, som vi ikke troede var muligt, og det er en styrke at have fået den læring med os ind i fremtiden. siger Aase Koch.

På landsplan benytter 61 pct. af kommunerne skærmbesøg på mindst et af områderne hjemmepleje, socialpsykiatri, handicap eller sygepleje. Det er mest udbredt i socialpsykiatrien, men er også i vækst i både hjemmeplejen og på handicapområdet. Også træningsteknologier, hvor borgere tilbydes fx. apps, online træningsprogrammer eller sensor- og videoløsninger til træning og genoptræning, har generelt været i vækst i de seneste år. I 2020 var det hele 81 pct. af kommunerne, der tilbød digitalt understøttet træning.

mk

https://www.dknyt.dkartikel/gennembrud-for-digitale-hjaelpemidler-under-coronaen